• Skriv ut
  • 1 Likningsverdien er for høy

Estimert markedsverdi

Hvis du mener likningsverdien er for høy i forhold til reell markedsverdi, kan du kreve nedjustering av likningsverdien til Skatteetaten.

Når kan den estimerte markedsverdien være satt for høyt?

Hvis din bolig for eksempel har en standard under gjennomsnittet i den kommunen eller bydelen du bor i, kan Skatteetatens estimerte markedsverdi (boligverdi) være for høyt.

Det er fastsatt visse grenser for hvor høy likningsverdien din kan være i forhold til reell markedsverdi. Likningsverdiens størrelse vil ha betydning for eiendomsskatteberegningen.

Hvis likningsverdien på din bolig overstiger grensene nedenfor, kan du kreve at likningsverdien settes ned. Det må ses hen til grensene som gjaldt det inntektsåret beregningsgrunnlaget (boligverdiene) er hentet fra.

For eiendomsskatt utskrevet i 2017 er det grensene som gjaldt for inntektsåret 2015 som er aktuelle:

  • For boligen du eier og bor i (primærbolig), kan nedsettelse kreves dersom likningsverdien utgjør mer enn 30 prosent av markedsverdien
  • For bolig du eier, men ikke er registrert bosatt i (sekundærbolig), kan nedsettelse kreves dersom likningsverdien utgjør mer enn 84 prosent av markedsverdien.

Frist

Det første året kommunen bruker verdier fra Skatteetaten som grunnlag for utregning av eiendomsskatt, er fristen for å klage seks uker etter at du mottar eiendomsskatteseddelen.

For etterfølgende år gjelder de vanlige klagereglene i skatteforvaltningsloven. Fristen for å klage på fastsatt formuesverdi (likningsverdi) vil vanligvis være utløpt når du mottar eiendomsskatteseddelen, slik at du i stedet må anmode Skatteetaten om en endring av tidligere års fastsetting. Skatteetaten vil da vurdere om det foreligger tilstrekkelig grunn til å ta opp og behandle saken.

Du må betale eiendomsskatten til forfall selv om du klager.

Dette må du skrive og dokumentere i klagen

Du må begrunne klagen, og gi opplysninger om det du mener er feil.

Du må dokumentere boligens markedsverdi. Med dokumentasjon siktes det først og fremst til takst avgitt av kvalifisert takstmann/verdivurdering fra eiendomsmegler eller dokumentasjon rundt observerbar markedsverdi (det den aktuelle boligen eller tilnærmet lik bolig i samme område er solgt for).

Får du medhold i ditt krav om nedsettelse av likningsverdi, gjelder dette i fem år.

 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.