Klage på tilleggsskatt

  • Skriv ut

Dersom du har mottatt varsel og vedtak om tilleggsskatt, og mener det er feil, har du rett til å klage.

Klagen må være skriftlig. Du kan klage elektronisk eller skriftlig til ditt skattekontor.

I skjemaet skal du velge temaet "Annet".

Frist

Klagefristen er 6 uker etter at du mottok vedtaket. Datoen for beregning av klagefristen finner du øverst til høyre i vedtaksbrevet.

Dette må du skrive i klagen

I klagen må du begrunne hvorfor du mener at vedtaket er feil, og du må huske å oppgi referansenummeret fra brevet du mottok med varsel og vedtak. 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.