Klage på vedtak

Selvbetjening

 • Skriv ut

Dersom du har mottatt vedtak fra Skatteetaten har du rett til å klage.

Dette skjemaet skal kun brukes hvis du klager på vedtaket. Hvis du har spørsmål om vedtaket, må du kontakte oss.

Du kan bruke dette skjemaet hvis du vil klage på vedtak om:

 • myndighetsfastsetting av
  • grunnlag for formues- og inntektsskatt
  • merverdiavgift
 • tilleggsskatt for
  • formue og inntekt
  • merverdiavgift
 • tvangsmulkt for manglende levering av:
  • a-meldingen
  • aksjonærregisteroppgaven
  • mva-meldingen
  • skattemelding for næringsdrivende
  • tredjepartsopplysninger (grunnlagsdata)
  • Selskapsmelding (selskap med deltakerfastsetting)

I nedtrekksmenyen i skjemaet (under "Hva klages det på") markerer du hva ønsker å klage på. 

Dersom du har et enkeltpersonforetak og skal klage på tvangsmulkt ilagt for manglende levering av mva-melding, skal klagen leveres i ditt selskaps organisasjonsnummer. Du må derfor logge inn med organisasjonsnummeret og ikke ditt fødselsnummer.

Frist

Frist for å klage på vedtak om tvangsmulkt for a-meldingen er 3 uker.

Frist for å klage på vedtak for andre forhold er 6 uker.

Dette må være med i klagen

I klagen må du begrunne hvorfor du mener at vedtaket er feil, og du må huske å oppgi referansenummeret fra brevet du mottok med vedtak. Du må også oppgi vedtaksdato som du finner øverst til høyre i vedtaksbrevet.

Dersom du ikke ønsker å sende elektronisk klage kan du i stedet sende skriftlig klage til ditt skattekontor.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.