• Skriv ut
  • 1 2015 eller tidligere

Du kan klage på tidligere skatteoppgjør og på vedtak i endringssaker.

Klage på ordinært skatteoppgjør

Mener du det er feil i skatteoppgjøret ditt, for eksempel feil skatteklasse, inntekt, formue, fradrag eller beregninger av skatter og avgifter, må du sende inn en klage.

Frist
Klagefristen er 6 uker etter at du mottok skatteoppgjøret. Dersom du sender inn klage etter fristen, har du ikke krav på å få klagen behandlet. Skatteetaten kan likevel vurdere å behandle klagen.

I klagen må du begrunne hvorfor du mener skatteoppgjøret er feil.

Mener du skatteoppgjøret er feil fordi du ikke har fått godskrevet alt skattetrekk eller forskuddsskatt, må du klage til skatteoppkreveren i kommunen din. Fristen for å klage er 3 uker etter at du mottok skatteoppgjøret.

 

Klage på vedtak i endringssak

Dersom du har mottatt et vedtak om endring av tidligere skatteoppgjør, kan du klage på vedtaket.

Frist
Klagefristen er 6 uker etter du har mottatt vedtaket.

I klagen må du begrunne hvorfor du mener vedtaket er feil.

 

Serviceerklæring

Skatteetatens serviceerklæringer forteller deg hvilken service du kan forvente av Skatteetaten. Der finner du også informasjon om hvor du henvender deg og hvilke rettigheter og plikter du har.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.