Strategier 2015-2025

  • Skriv ut

Få et innblikk i veien vår mot 2025.

Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden skal bli enda bedre: Vi skal møte fremtidens forventninger fra samfunnet, skattytere og borgere, både når det gjelder resultater og brukerorientering. Samtidig skal vi se ut over vår egen etat og bidra aktivt til en brukervennlig offentlig sektor.

Vedlegg

Virksomhetsstrategi - Skatteetaten 2015-2017

Skatteetatens strategikart - 2015-2017

Fremtidsbildet- Skatteetaten 2025

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.