Er det noen restriksjoner på pressens interne bruk av skattelistene for personlige skattytere?

Pressen kan bruke skattelistene til egne søk. Det er ikke lagt noen føringer for hvordan pressen skal tilgjengeliggjøre informasjonen internt blant de som driver journalistisk virksomhet. Opplysningene kan ikke gis videre til andre enn de som driver journalistisk virksomhet hos det aktuelle presseorganet.