Er det noen restriksjoner på pressens publisering av opplysninger fra skattelistene?

Pressen kan bare bruke skattelisteopplysningene i forbindelse med selvstendig redaksjonelt arbeid. Det innebærer at pressen ikke kan tilgjengeliggjøre eller legge ut hele eller deler av skattelistene for personlige skattytere i søkbar form på Internett, eller på annen måte. Pressen kan likevel omtale enkeltpersoner i avisartikler og publisere såkalte topplister.