Hvordan går redaksjonen frem for å bestille skattelistene?

Først må det elektroniske bestillingsskjemaet fylles ut og sendes inn. Deretter må en avtale som regulerer bruken av skattelistene printes ut og undertegnes. Denne avtalen kan bare undertegnes av ansvarlig redaktør. Dersom det er andre som over en lengre periode fungerer som ansvarlig redaktør, må dette opplyses i avtalen.

Presseorganet kan sende avtalen på følgende måter: 

1. Skanne inn den undertegnede avtalen og sende den som vedlegg til

skattelistebestilling@skatteetaten.no 

2. Sende avtalen på papir til:

Skattedirektoratet

Postboks 9200 Grønland

0134 Oslo