Kan ett eller flere presseorgan inngå avtale med en ekstern databehandler for å behandle skattelisteopplysninger?

Ja, men under forutsetning av at opplysningene blir tilstrekkelig skjermet av databehandleren. En databehandleravtale må være skriftlig og oppfylle kravene i personopplysningsloven § 15