Offentlig elektronisk postjournal

  • Skriv ut

Offentlig elektronisk postjournal (OEP) er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler.

Skattedirektoratet har tatt vekk personalmappene fra Offentlig elektronisk postjournal for å gjøre søket mer oversiktlig for pressen.

Med virkning fra 1. januar 2012 har Skattedirektoratet fjernet cirka 6500 ansattes personalmapper fra OEP.

Årsaken er til at personalmappene er fjernet, er at disse ikke skal dominere søketreffet over sakene Skatteetaten skal behandle. Resultatet er et mer oversiktlig søk for pressen.

Det presiseres at personalmappene blir liggende på den ordinære offentlige journalen. 

Dersom du ønsker tilgang til offentlig journal for disse saksområdene lønn og personal, kontakt oss på skattedirektoratet@skatteetaten.no.

Saker og dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med henvisning til aktuell lovhjemmel.

Bruk bestillfunksjonen i journalen for å be om innsyn. 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.