185,2 milliarder kroner oljeskatt

Pressemelding Publisert: 01.12.2006

  • Skriv ut
Likningen ved Oljeskattekontoret for inntektsåret 2005

Total utliknet skatt for 2005 utgjør kr 185,2 milliarder. Dette er det høyeste beløpet som noen gang er utliknet.

Skattelisten for inntektsåret 2005 over skattepliktige som driver utvinning og rørledningstransport av petroleum på norsk kontinentalsokkel omfatter 53 selskaper, hvorav 26 er i skatteposisjon. Ved utgangen av 2005 utgjorde selskapenes akkumulerte underskudd til fremføring kr 5,1 milliarder. Dette vil i fremtiden redusere statens skatteproveny.

Vedlegg

Likningen ved Oljeskattekontoret for inntektsåret 2005

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.