Svein Kristensen ny skattedirektør

Pressemelding Publisert: 08.12.2006

  • Skriv ut
Svein Ragnar Kristensen ble i statsråd 8. desember beskikket som skattedirektør for en åremålsperiode på seks år.

Svein Kristensen er 60 år, og er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har bred erfaring fra ledende stillinger i offentlig virksomhet, blant annet Kommunaldepartementet, Direktoratet forarbeidstilsynet og Rikstrygdeverket.

Svein Kristensen har vært tilsatt i Skattedirektoratet fra 1996, først som avdelingsdirektør i administrasjonsavdelingen, og fra 2000 som direktør for fastsettingsområdet. Fra 2000 var han også skattedirektørens stedfortreder. Han ble midlertidig tilsatt som skattedirektør for inntil ett år fra 1. juli 2006.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.