Skatteetaten tilsetter regiondirektører

Pressemelding Publisert: 16.04.2007

  • Skriv ut
Skatteetaten omorganiseres til fem regioner fra 1. januar neste år. Skattedirektoratet har nå tilsatt direktører for regionene. Fire av regiondirektørene har bakgrunn fra etaten, en kommer fra NAV.

Skattedirektør Svein Kristensen er meget godt fornøyd med sammensetningen av regionledergruppa. - Gruppa preges av god innsikt i etatens oppgaver og utfordringer ved siden av høy kompetanse på ledelse, organisering og omstilling, sier skattedirektør Svein Kristensen.

De fem regiondirektørene er:

Ann Kjersti Kjeia Sletten

 

Skatt øst:
Ann Kjersti Kjeia Sletten
Regiondirektør

Ann.jpg
(0,5 MB)

Ann.tif
(6,0 MB)

Jan Mathisen

 

Skatt sør:
Jan Mathisen
Regiondirektør

Jan.jpg
(0,5 MB)

Jan.tif
(6,0 MB)

Karl Husabø

 

Skatt vest:
Karl Husabø
Regiondirektør

Karl.jpg
(0,5 MB)

Karl.tif
(6,0 MB)

Trude Webb

 

Skatt Midt-Norge:
Trude Vollheim Webb
Regiondirektør

Trude.jpg
(0,4 MB)

Trude.tif
(6,0 MB)

Rolf Kåre Jensen

 

Skatt nord:
Rolf Kåre Jensen
Regiondirektør

Rolf.jpg
(0,5 MB)

Rolf.tif
(6,0 MB)

Foto: Moment Studio

Regiondirektøren vil få et stort ansvar som den øverste leder for regionen, sier skattedirektør Kristensen. En viktig oppgave fram til årsskiftet er å organisere regionen, tilsette funksjonsledere på de ulike områdene og fordele oppgavene mellom kontorene i regionen.

- Ved årsskiftet avløser de regionale skattekontorene dagens likningskontor, fylkesskattekontor og skattefogdkontor. Dagens kontorsteder skal opprettholdes, og publikum skal kunne henvende seg til et hvilket som helst skattekontor for å få informasjon og veiledning, sier skattedirektør Kristensen.

Skatt øst

Ann Kjersti Kjeia Sletten er i dag assisterende direktør i NAV Oppland. Tidligere har hun bl.a. arbeidet som fylkesarbeidssjef, prosjektleder og avdelingsdirektør ved Høgskolen i Lillehammer. Ann Kjersti Kjeia Sletten er 48 år og har utdannelse innenfor pedagogikk og historie.

Skatt øst dekker Østfold, Akershus, Oslo, Oppland og Hedmark.
Regionledelsen skal ligge i Oslo.

Skatt sør

Jan Mathisen har vært fylkesskattesjef i Vestfold siden 2002. Han har tidligere arbeidet bl.a. som manager i KPMG, rådmann i Borre kommune og i Steigen kommune. Jan Mathisen er 45 år, er siviløkonom og jurist, og har videreutdanning innen samfunnsfag og ledelse.

Skatt sør dekker Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.
Regionledelsen skal ligge i Skien.

Skatt vest

Karl Husabø har vært fylkesskattesjef i Hordaland siden 1991. Tidligere har han bl.a. arbeidet som advokat, og som byråsjef og underdirektør i Finansdepartementet. Karl Husabø er 53 år, er jurist med videreutdanning innen organisasjon og ledelse.

Skatt vest dekker Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
Regionledelsen skal ligge i Bergen.

Skatt Midt-Norge

Trude Webb har vært likningssjef i Stjørdal i fem år fram til mars i år. Tidligere har hun bl.a. arbeidet som distriktsarbeidssjef i Aetat og som bedriftsrådgiver og teamleder. Trude Webb er 42 år, er økonomi-ingeniør og har videreutdanning innen markedsføring, organisasjon og ledelse.

Skatt Midt-Norge dekker Møre- og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Regionledelsen skal ligge i Trondheim.

Skatt nord

Rolf Kåre Jensen har vært fylkesskattesjef i Finnmark siden 2000. Tidligere har han bl.a. vært landbruksdirektør og kommunaldirektør hos fylkesmannen i Finnmark, og underdirektør i Fylkestrygdekontoret i Finnmark. Rolf Kåre Jensen er 50 år, er sivilagronom med videreutdanning innenfor økonomi, jus og ledelse.

Skatt nord dekker Nordland, Troms og Finnmark.
Regionledelsen skal ligge i Tromsø.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.