Dobbelt så mange ba om skatteamnesti

Pressemelding Publisert: 05.02.2014

  • Skriv ut

I løpet av 2013 tok 229 nye personer kontakt med Skatteetaten for å fortelle at de har skjult formue og inntekt i utlandet som de ønsker å betale skatt av.

Dette er dobbelt så mange som i 2012, da 115 personer benyttet seg av ordningen med frivillig retting, også kalt skatteamnesti. Ordningen innebærer at personer som har gjemt unna penger i utlandet som det ikke er betalt skatt av, slipper å betale tilleggsskatt på opptil 60 prosent hvis de frivillig og på eget initiativ tar kontakt med Skatteetaten. Man må likevel betale inntekts- og formuesskatt på de beløpene som er unndratt, i tillegg til renter.

- Ordningen med skatteamnesti er en gyllen mulighet til å ta kontakt og betale skatt av skjult inntekt og formue i utlandet. Med denne ordningen gir vi folk en mulighet til å være med å sikre det norske skattefundamentet. Vi ser at mange tar kontakt med oss fordi de ønsker å gjøre opp for seg, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Skatteamnestisakene gjelder ofte penger som har vært skjult over flere år, og man må betale skatt for hvert av de siste ti årene formuen har eksistert. I 2013 fikk 203 personer skatteamnesti. Dette omfattet også saker som ble meldt inn tidligere år. For disse vedtakene ble de skattepliktige beløpene fastsatt til i underkant av 8 milliarder kroner for formue, 273 millioner kroner for inntekt og 6,5 millioner kroner for arv.

Større risiko for å bli oppdaget

Norge har 32 gjeldende avtaler om informasjonsutveksling med såkalte skatteparadiser.

- Gjennom disse avtalene har vi avdekket flere skjulte formuer i skatteparadis. Vi har sterk tro på den preventive effekten avtalene har, og ser at stadig flere ber om skatteamnesti etter hvert som avtalene blir mer kjent. Avtalene har en tosidig virkning; vi kan innhente informasjon fra utlandet og skattyterne blir motivert til å gjøre opp for seg frivillig.

Også medieoppslag om ordningen med frivillig retting fører til økt innrapportering av skjulte inntekter og formuer, viser en masteroppgave fra 2013 fra Norges Handelshøyskole.

Flest skjuler pengene i Sveits

Siden 2007 har mer enn 1100 personer bedt Skatteetaten om skatteamnesti. Sveits etterfulgt av Luxembourg topper listen over land der pengene skjules.

Skatteamnestiordningen har siden 2007 gitt til sammen 36 milliarder kroner i formue og 1,6 milliarder kroner i inntekt til beskatning.

For mer informasjon, kontakt Skattedirektoratets pressetelefon 945 01 000.

Les også fakta om skatteamnestiordningen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.