Halvparten så mange oppgir å kjøpe svart

Pressemelding Publisert: 09.10.2014

  • Skriv ut

En ny undersøkelse Opinion har utført for Skatteetaten viser at 11 prosent av befolkningen oppgir å ha kjøpt svart arbeid i løpet av de to siste årene. Det er en vesentlig endring fra forrige undersøkelse i 2011 da 20 prosent sa de hadde handlet svart.

- Dette er svært gledelige tall som viser at holdningsskapende arbeid nytter. Med en så betydelig endring, er det grunn til å tro at det er en styrket holdning mot svart arbeid i det norske samfunnet, og at det  ikke er aksept for kjøp av svart arbeid. Vi har jobbet systematisk og intensivt  med holdningsskapende arbeid over lengre tid. Et viktig fundament i arbeidet har vært den unike alliansen mellom skattemyndigheter, arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Det er 34 prosent av de spurte som sier at de vet om noen som har kjøpt svart arbeid i omgangskretsen eller familien. I 2011 var det 45 prosent som oppga dette.

– Dette underbygger inntrykket av at holdningene til svart arbeid er i positiv endring, sier Holte.

Under halvparten kjenner regelverket

Straffeansvaret man pådrar seg ved å betale 10 000 kroner eller mer kontant, oppgir 37 prosent at de kjenner til. 39 prosent oppgir at de kjenner til grensen på 6 000 kroner som en person kan motta skattefritt for arbeid i hjemmet, mens 15 prosent sier de kjenner til 60 000 kroners grensen for lønnsarbeid i hjemmet uten arbeidsgiveravgift. 

- Enklere regelverk og at det har blitt lettere å handle hvitt synes å være en god måte å få endret holdningene blant forbrukerne. Vi kommer til å fortsette både det holdningsskapende arbeidet som gjøres, spesielt gjennom «Samarbeid Mot Svart Økonomi» SMSØ, hvor Skatteetaten samarbeider med partene i arbeidslivet, og vi må fortsette å gjøre det enklest mulig for forbrukerne å rapportere arbeid i hjemmet, sier Hans Christian Holte.

Svart arbeid smitter

4 prosent av befolkningen sier de har solgt svart arbeid, og de som har solgt svart arbeid har i større grad enn andre også kjøpt svart arbeid.  64 prosent av de som har kjøpt svart arbeid kjenner andre som også har kjøpt svart arbeid, mens bare 3 av 10 som har kjøpt arbeid hvitt, kjenner andre som har kjøpt svart.

Blant de som ikke har kjøpt svart arbeid er det 11 prosent som har vurdert å gjøre det, dette er en reduksjon fra 17 prosent i 2011.

For mer informasjon, kontakt Skatteetatens pressetelefon: 945 01 000 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.