­– Når pengene flyter på tvers av land, er samarbeid løsningen

Pressemelding Publisert: 06.07.2012

  • Skriv ut
− Penger flyter på tvers av land, derfor har samarbeid over landegrenser aldri vært viktigere for skatteadminsitrasjonene i Europa. På IOTA-konferansen har vi fått anledning til å fange opp nye ideer, både når det gjelder effektivitet og brukervennlighet.

Det sier skattedirektør og avtroppende IOTA-president Svein R. Kristensen. 

Skattedirektører og toppledere fra 46 land og internasjonale skatteorganisasjoner har hatt møte i Oslo denne uken for å diskutere fremtidens skatteinnkreving. Kristensen var vert for IOTAs (The Intra-European Organisation of Tax Administrations) generalforsamling i Oslo.

IOTA er en organisasjon for europeiske skattemyndigheter som tilbyr medlemslandene et forum for å diskutere skatteforvaltning. Kristensen trekker frem følgende saker som spesielt viktige etter årets konferanse:

  • Skatteadministrasjonene må utvikle og fremdyrke et forhold basert på gjensidig tillit til og samarbeid mer skattebetalerne og deres skatterådgivere. Det vil føre bedre resultater og mindre risiko for feil.
  • For å bekjempe svindel, skatteunndragelse og hvitvasking, må medlemmene investere i nettbaserte etterforskningsverktøy og -teknologier.
  • For å være effektive i kampen mot skattesvindel samarbeider medlemmene i IOTA tett med andre nasjonale myndigheter, blant annet politi og påtalemyndigheter, skatteadministrasjoner i andre land i internasjonale organisasjoner som IOTA, EU og OECD 

Ny president fra Sveits og nytt medlem

President for det neste året er assisterende skattedirektør i Sveits, Samuel Tanner. Det nye styret vil bestå av Sveits, Italia, Tyskland, Frankrike, Finland, Storbritannia, Irland, Slovenia og Litauen.

Kazakhstan ble tatt opp som fullverdig medlem av IOTA på generalforsamlingen.

Vedlegg

 IOTAs sluttkommuniké fra generalforsamlingen (PDF)

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.