De fleste næringsdrivende har fått tidligere skatteoppgjør

Pressemelding Publisert: 02.10.2012

  • Skriv ut
Rundt 270 000 personlig næringsdrivende har nå fått skatteoppgjøret sitt. Tidligere år har alle næringsdrivende måttet vente til midten av oktober med å få skatteoppgjør.

Fra i år ble ordningen med flere skatteoppgjør utvidet, og for første gang ble personlig næringsdrivende inkludert i ordningen. Fra første skatteoppgjørspulje for næringsdrivende 25. juli og til med denne uken har om lag 270 000 personlig næringsdrivende fått skatteoppgjøret sitt.

- Flere og tidligere skatteoppgjør gir en bedre service til skattyterne, og færre slipper å vente til oktober med å få oppgjøret sitt. Nytt i år er at også svært mange personlig næringsdrivende har fått et tidligere skatteoppgjør enn de er vant til, sier kommunikasjonsdirektør i Skattedirektoratet Astrid Bugge Mjærum.

Totalt har over en halv million fått et tidligere skatteoppgjør

Rundt 290 000 flere lønnstakere og pensjonister har også fått tidligere skatteoppgjør i år. Dermed har til sammen vel 560 000 flere skattytere fått oppgjøret sitt tidligere.

- Over en halv million skattytere har fått skatteoppgjøret sitt tidligere med denne nye ordningen, og det er vi godt fornøyde med. Vil vi gå gjennom erfaringene vi har gjort oss med enda flere skatteoppgjør i år når vi vurderer hvordan de kommende skatteoppgjørene skal bli, sier Mjærum.

Fakta om skatteoppgjørene så langt i år

Skattyterne har til sammen i år fått vel 31 milliarder kroner tilbake. Dette er rundt 7 milliarder kroner mer enn ved nest siste skatteoppgjør i fjor. Det er hittil samlet utlignet skatt og avgift for rundt 334 milliarder kroner. Rundt 3,5 millioner skattytere har nå fått sitt skatteoppgjør. Hittil i år har rundt 2,6 millioner skattytere fått penger til gode, mens rundt 660 000 skattytere har fått i underkant av 12 milliarder kroner i restskatt.
Skattytere som har fått over 1000 kr i restskatt skal betale denne i to terminer med betalingsfrist 3 og 8 uker etter at melding om skatteoppgjøret er sendt. Restskatt under 1000 kroner skal betales innen 3 uker etter at melding om skatteoppgjøret er sendt skattyter.
Øvrige lønnstakere, pensjonister, personlig næringsdrivende samt alle selskaper vil få skatteoppgjør 17. oktober.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.