Millionsatsing på skatteforskning

Pressemelding Publisert: 19.09.2012

  • Skriv ut
Over 100 millioner kroner investeres i å få frem oppdatert kunnskap om skatt, skatteunndragelser og etterlevelse når to nye skatteforskningssentre åpner i dag.

I dag gjester finansminister Sigbjørn Johnsen Norges Handelshøyskole (NHH) for å markere åpningen av to nye skattesentre - Oslo Fiscal Studies og Norwegian Center for Taxation. Førstnevnte blir lokalisert i Oslo, mens sistnevnte skal holde til på NHH.

Formålet med satsingen er å bygge et sterkt fagmiljø rundt skatteforskning i Norge.

- Et velfungerende skattesystem er en forutsetning for et velferdssamfunn som vårt. Finanskrisen i Europa viser hvor viktig det er med et godt regelverk og effektiv innkreving. De to nye sentrene innebærer en vesentlig styrking av det skatteøkonomiske fagfeltet i Norge, og jeg forventer at de vil gi oss viktig kunnskap som Finansdepartementet kan bruke i videreutviklingen av skattesystemet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Sterkt samarbeid

Oslo Fiscal Studies (OFS) er finansiert med midler fra Norges Forskningsråd og egeninnsats fra UiO, i samarbeid med Frischsenteret og Statistisk sentralbyrå. Norwegian Center for Taxation (NoCeT) etableres ved NHH i samarbeid med Samfunn- og næringsforskning (SNF) med midler fra Norges forskningsråd, Skattedirektoratet og egeninnsats fra NHH.

Forskningsrådets Program for skatteøkonomisk forskning har bidratt med 32
millioner kroner til etableringen av de to sentrene. Videre har Økonomisk institutt ved UiO bidratt med 16 millioner kroner til sitt eget senter. Skattedirektoratet gir 15 millioner kroner til sentret ved NHH, i tillegg til at NHH selv bidrar med hele 41 millioner kroner. Alle summene skal fordeles over en periode på fem år.

Totalt utgjør dette en storsatsing på over 100 millioner kroner.

- Forskningsrådets program har som mål å stimulere til skatteøkonomisk forskning og bidra til rekruttering til fagfeltet. Satsingen på de to sentrene innebærer en konsentrasjon av midler til faglig sterke forsknings- og undervisningsinstitusjoner. På denne måten blir Forskningsrådet en strategisk partner for myndighetene og forskningsinstitusjonene, sier Helge Rynning, seniorrådgiver i Norges forskningsråd.

Søker etter årsaker og forståelse

I tillegg til direktefinansiering bidrar Skatteetaten med data til forskningen.

- Det er viktig for Skatteetaten at vi både kjenner og forstår omgivelsene. Tidligere forskning har basert seg på de økonomiske virkningene av skatt, men i arbeidet for bedre etterlevelse er det avgjørende at vi har kunnskap om hvorfor noen velger å unndra, mens andre ikke gjør det. På den måten kan vi tilpasse oss og dermed jobbe mer i forkant, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Rektor ved NHH, Jan I. Haaland, er svært glad for etableringen av sentret på NHH.

- NHH har spesielt gode forutsetninger for å være vert for et slikt senter. Vårt tverrfaglige miljø, bestående av samfunns- og bedriftsøkonomi, juss, adferdsøkonomisk forskning og strategi og ledelse, gjør oss godt rustet til å revitalisere forskningen på skatt og offentlig økonomi, sier han.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.