Over 460 milliarder kroner i skatt til fellesskapet

Pressemelding Publisert: 15.10.2012

  • Skriv ut

Skatteoppgjøret viser at lønnstakere, pensjonister og næringsdrivende har betalt 461 milliarder kroner i skatter og avgifter for 2011.

Mandag 15. oktober er årets siste skatteoppgjør klart. Det viser at 3,9 millioner personlig skattytere til sammen har betalt 384 milliarder kroner i skatter og avgifter for inntektsåret 2011. Tallene omfatter alle lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende. I tillegg har 247 000 selskaper betalt 77 milliarder kroner i skatt. De selskapene som blir lignet av Oljeskattekontoret får som vanlig skatteoppgjør senere i år.

2,9 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig skattytere har til sammen 36 milliarder skattekroner til gode, i gjennomsnitt 12 500 kroner hver. 778 000 personer har fått restskatt, og må betale i gjennomsnitt 22 000 kroner tilbake, til sammen 17 milliarder kroner.

- I Norge er vi heldige som har et unikt samarbeid om grunnlaget for selvangivelsen. Dette grunnlaget er basert på samhandling med befolkningen, arbeidsgivere, banker og andre. Jo bedre dette samarbeidet er jo riktigere blir skatten. Vi er opptatt av at skattyterne skal betale riktig skatt, ikke mest mulig. På vårt initiativ retter vi hvert år mange ligninger til skattyters gunst, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Flere tidligere skatteoppgjør

Fra i år ble ordningen med flere skatteoppgjør utvidet, og for første gang ble personlig næringsdrivende inkludert i ordningen. Antall skatteoppgjør for personlig skattytere har økt fra fire i 2011 til 12 dette året. I sum har 560 000 lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende fått et tidligere oppgjør i år.

- Vi går i retning av at det å betale skatt og være à jour skjer løpende gjennom året. Flere og flere opplysninger blir forhåndsutfylt av oss, og mer og mer blir elektronisk. Vi ser for oss at skatteoppgjøret blir mer og mer løpende for alle. Vi har ikke tallfestet noe mål om hvor mange som skal få skatteoppgjøret tidligere, det som er viktig for oss er at det blir flere og flere, sier Kristensen.

Frister for innbetaling av restskatt

Skattytere som har fått over 1000 kroner i restskatt skal betale denne i to terminer med betalingsfrist 3 og 8 uker etter at melding om skatteoppgjøret er sendt. Restskatt under 1000 kroner skal betales innen 3 uker etter at melding om skatteoppgjøret er sendt skattyter.

Skattytere som får igjen penger på skatten får normalt pengene på konto innen to uker etter at melding om skatteoppgjøret er mottatt. Spørsmål om utbetaling av tilgodebeløp eller innbetaling av restskatt kan rettes til skatteoppkreveren i skattyters kommune

Skattelistene

Skattelistene for inntektsåret 2011 offentliggjøres 19. oktober 2012. Skattelistene ligger på skatteetaten.no frem til neste års skattelister legges ut.

Totaltall for skatteoppgjør for personlige skattytere (lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende) for inntektsårene 2009, 2010 og 2011:

Inntektsår 2011 2010 2009
Antall skattytere 3,9 mill. 3,9 mill. 3,8 mill.
Sum utlignet skatt og avgift 384 mrd. kr. 360 mrd. kr. 342 mrd. kr.
Antall skattytere med tilgodebeløp 2,9 mill. 2,9 mill. 2,8 mill.
Sum tilgodebeløp 36 mrd. kr. 34,8 mrd. kr. 34,4 mrd. kr.
Snitt tilgodebeløp 12 490 kr. 12 113 kr. 12 516 kr.
Antall skattytere med restskatt 778 000 741 000 720 000
Sum restskatt 17. mrd. kr. 16,1 mrd. kr. 15,7 mrd. kr.
Snitt restskatt 21 926 kr. 21 733 kr 21 914 kr


Kommunetallene for skatteoppgjøret er tilgjengelige på skatteetaten.no.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.