Populær 5 åring

Pressemelding Publisert: 12.10.2012

  • Skriv ut

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere har vært vellykket siden starten for 5 år siden. Hittil har over 300 000 personer vært innom senteret og tilbakemeldinger fra brukerne er positive.

Alt på ett sted, lite byråkrati, rask saksbehandling og veiledning på eget språk er forklaringer på suksessen.

Siden åpningen av Servicesenteret i 2007 har over 80 000  arbeidsinnvandrere fått behandlet sine arbeids- og oppholdstillatelser og skaffet skattekort slik at de raskt har kommet ut i arbeidslivet. Dette er tjenester som de før måtte ordne hos de ulike etatene ofte med lang saksbehandlingstid.

- Servicesenteret dekker et viktig behov og har gjort hverdagen enklere for utenlandske arbeidstakere, deres familier og arbeidsgivere. Her kan de gå inn én dør for å ordne alle papirer slik at de raskt kan komme i gang med arbeid på lovlig vis, sier leder for senteret, Lene Hagen.

Servicesenteret gir også informasjon om rettigheter og plikter i arbeidslivet.

Unikt samarbeid

Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere er et unikt samarbeid mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og UDI. I 2009 ble det også opprettet tilsvarende servicesentre i Stavanger og Kirkenes.

- Uten endringer i lover og regler tilpasser vi oss en ny hverdag for den enkelte ved å samhandle med andre virksomheter, sier skattedirektør Svein Kristensen. 

I tillegg til å komme seg raskere ut i arbeid, har det med Servicesenteret blitt lettere for arbeidstakere og arbeidsgivere å handle riktig, og stadig flere arbeidstakere ser fordelen av å jobbe for seriøse arbeidsgivere og å opparbeide seg rettigheter.

Samarbeidet mellom de fire etatene har også gitt resultater i form av mer samordnet og effektiv kontroll i kampen for å motvirke sosial dumping og svart økonomi.

- Vi skal gjøre det enkelt å handle rett. Når utenlandske arbeidstakere får gjort alle oppgavene ved ankomst innenfor en og samme dør bidrar vi til forenkling for den enkelte og næringslivet, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Hva er Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere?

Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet har etablert flere servicesentre for utenlandske arbeidstakere i Norge. Her kan både arbeidsgivere og arbeidstakere få veiledning og rask behandling av søknader.

Servicesenteret har medarbeidere som snakker flere språk, og er opprettet for:

  • personer som omfattes av EØS-regelverket i utlendingsloven
  • faglærte og spesialister
  • familiemedlemmer og arbeidsgivere av ovennevnte personer


På Servicesenteret kan du:

  • søke om opphold/registrere deg etter utlendingsloven
  • søke om skattekort, og i den forbindelse få tildelt D-nummer 
  • melde innvandring eller flytting til folkeregisteret
  • få informasjon om rettigheter og plikter i norsk arbeidsliv
  • få veiledning om identitetskort for bygge- og anleggsplasser og renholdsbransjen


Servicesentret finnes i Oslo, Stavanger og Kirkenes.

Tall og statistikk for Oslo


Besøkende


Politiet Skatt Arbeidstilsynet Totalt
2008 * 33 167 26 354 5 321 64 842
2009 35 617 35 363 5 781 76 761
2010 40 596 35 792 5 181 81 569
2011 30 228 39 268 7 151 76 647
2012 ** 13 772 21 939 4 585 40 296


Produksjon


Sattekort Innflytting D-nummer Innvilgede tillatelser ***
2008 * 11 017 6 946 2 397 15 499
2009 18 764 7 836 7 085 15 362
2010 18 842 10 334 6 708 15 780
2011 21 563 12 050 7 263 13 230
2012 ** 12 161 5 451 4 101 7 562


* tall for 2008 er uten nordiske borgere
** tall er for årets 6 første måneder
*** inkludert EØS-registreringer

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.