Selvangivelsene sendes ut

Pressemelding Publisert: 19.03.2012

  • Skriv ut
I morgen starter utsendelsen av over 4, 4 millioner selvangivelser for inntektsåret 2011.

Det er viktig at alle kontrollerer at beløpene i selvangivelsen stemmer overens med lønns- og trekkoppgave fra arbeidsgiver og årsoppgaver fra banker, NAV, barnehage og så videre og at ingenting mangler.

- Hver enkelt av oss har ansvar for å sjekke at de forhåndsutfylte opplysningene i selvangivelsen er korrekte. Vi må også selv passe på at alle inntekter og fradrag er med, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Om lag 413 000 har bedt om å få selvangivelsen kun elektronisk. De får melding på sms og e-post om at selvangivelsen er tilgjengelig på skatteetaten.no. Det er viktig at de går på skatteetaten.no og ser på selvangivelsen sin innen sju dager for å unngå at de likevel må få tilsendt selvangivelsen på papir.

Ingen endring, ingen levering

For lønnstakere og pensjonister er fristen for å levere selvangivelsen 30. april. Hvis man etter en grundig sjekk verken har noe å forandre eller tilføye, trenger man ikke levere selvangivelsen. To tredeler av alle lønnstakere og pensjonister benyttet leveringsfritaket i fjor.

Næringsdrivende må alltid levere selvangivelse. De som leverer på papir har frist 30. april, mens de som leverer elektronisk har frist til 31. mai. Åtte av ti næringsdrivende leverer elektronisk.

De nye skattereglene for pensjon

Fra i fjor kom nye skatteregler for pensjonister. Reglene er lagt til grunn for skattekortet for 2011, slik at skattetrekket gjennom året har vært i samsvar med dette. Selvangivelsene som nå kommer, er også i tråd med de nye reglene.

Opplysningene er forhåndsutfylte, og det er skattyters oppgave å kontrollere at de er riktige. I foreløpig skatteberegning som følger med selvangivelsen, skal det være gitt skattebegrensing eller skattefradrag for pensjonsinntekt til alle som har krav på dette.

- For å få maksimalt uttelling for fradraget vil det for ektefeller og samboere i noen tilfeller lønne seg å føre en del kapitalinntekter hos den som har lavest pensjon. Dette har vi beskrevet med konkrete regneeksempler i en egen brosjyre, opplyser Kristensen.

Noen fakta om selvangivelsen for inntekståret 2011

Utsendelsen av årets selvangivelser per post starter tirsdag 20. mars. Samme dag åpner leveringstjenesten for selvangivelsen på skatteetaten.no.

Det sendes ut over 4,4 millioner selvangivelser. Det er 3,6 millioner selvangivelser til lønnstakere og pensjonister og nærmere 350 000 til næringsdrivende. Selvangivelsene kommer på bokmål, nynorsk, engelsk eller samisk.

Om lag 413 000 skattytere har valgt å være e-aktør. Å være e-aktør betyr at du velger å få selvangivelsen og/eller skatteoppgjøret bare elektronisk. 

  • Leveringsfristen for lønnstakere og pensjonister er 30. april.
  • Leveringsfristene for næringsdrivende er 30. april hvis de leverer på papir og 31. mai hvis de leverer elektronisk

Noen nyheter i år:

Beløp for tap og gevinst ved aksjesalg er nå forhåndsutfylt i selvangivelsen.

  • Dette gjelder noe over 115 000 skattytere i år. Beløpet som forhåndsutfylles er den samlede gevinst eller tap for alle salg av aksjer som skattyter har foretatt i løpet av inntektsåret.

Fremførbart underskudd fra tidligere år, er nå forhåndsutfylt i selvangivelsen.

  • Dette gjelder noe over 82 600 skattytere i år. Det kan for eksempel være personer som har solgt bolig eller aksjer med store tap, personer med store lån og høye rentefradrag, men lav inntekt, eller næringsdrivende som har hatt underskudd.
     

Nye regler for skattlegging av pensjonister
Fra 1. januar i 2011 gjelder nye regler for skattlegging pensjonister. Mottakere av alderspensjon etter folketrygdloven eller avtalefestet pensjon (AFP) kan nå få skattefradrag for pensjonsinntekt dersom de ikke har for høy samlet pensjonsinntekt. Gifte mottakere av uførepensjon får nå eventuell skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt beregnet individuelt. Skatteetaten har laget en egen brosjyre hvor alle endringene for alders- og uførepensjonister er omtalt. 

Løpende skatteoppgjør
Når selvangivelsene er behandlet, kommer skatteoppgjøret. Første skatteoppgjør kommer 25. juni. Fra siste uken i juli blir det løpende oppgjør frem til onsdag 17. oktober, også for en del næringsdrivende og deres ektefeller. Det betyr at flere slipper å vente til oktober med å få oppgjøret.  

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.