Skatteetatens behandling av den såkalte ”ambassadesaken”

Pressemelding Publisert: 18.10.2012

  • Skriv ut
Alt som har skjedd i den såkalte ambassadesaken er blitt gjort for å fremme en mest mulig korrekt og rettferdig behandling.

På bakgrunn av alle misforståelsene som har kommet frem de siste dagene, og i lys av hva som nå er blitt kjent gjennom media, har Skatteetaten i samråd med Finansdepartementet kommet til at vi vil gi informasjon om vurderingene som er gjort rundt saksbehandlingen av disse sakene.

Sakene ble flyttet

Skattedirektoratet fikk en henvendelse fra advokaten til flere av de omtalte skattyterne om manglende tillit til skattekontorets behandling. Uten å ta endelig standpunkt til disse innsigelsene, valgte vi å overføre saken til et annet skattekontor. Overføringen skjedde etter en helhetsvurdering, hvor hensikten var å unngå at formelle innsigelser skulle forstyrre saksbehandlingen.

Skatteetaten overfører hvert år 200-400 saker mellom ulike skattekontorer. Det er faglig kompetente og svært dyktige fagmiljøer i alle våre fem regioner.

Årsaken til at Skatteetaten ikke påklaget henleggelsen fra politiet

Skatteetaten vurderer mange henleggelser hvert år. Det er ikke noen automatikk i at henleggelser påklages. Politiets ansvar er å foreta en vurdering ut fra de strafferettslige regler. Skatteetatens ansvar er å forvalte skattereglene.

Etter politiets henleggelse har Skatteetaten konsentrert seg om å få en mest mulig ryddig skattemessig behandling. Det betyr blant annet at vi i alle saker av denne type vurderer om det er grunnlag for å ilegge tilleggsskatt, også kalt straffeskatt. I tillegg skal det selvfølgelig betales vanlig skatt.

De sakene som er omtalt er under behandling og blir avgjort innen kort tid.

Skattedirektørens rolle i sakene

Skattedirektøren fikk henvendelsen fra advokaten og sendte denne til rettsavdelingen i direktoratet. De vurderte innsigelsene fra advokaten og skattedirektøren deltok i drøftelsene knyttet til flyttingen. Utover dette har ikke skattedirektøren vært involvert i saken.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.