7 av 10 vil sikre identiteten sin med bilde og fingeravtrykk

Pressemelding Publisert: 17.12.2013

  • Skriv ut

Det siste året har dobbelt så mange blitt utsatt for ID-tyveri. En undersøkelse utført for Skattedirektoratet og Norsis viser at 7 av 10 vil knytte bilde eller fingeravtrykk til sin identitet i folkeregisteret for å sikre den mot misbruk.

Den landsomfattende undersøkelsen er utført av TNS Gallup for å kartlegge omfanget av ID-tyveri samt holdninger til ulike måter å sikre sin identitet på. Et befolkningsrepresentativt utvalg på 1000 personer har svart på undersøkelsen.

- ID -tyveri er blitt et nytt kriminalitetsområde. Økningen i antall ID-tyverier er bekymringsfull, og vi må sikre identiteten til den enkelte bedre, på samme måte som vi sikrer boligen vår med lås og alarm, og har startsperre på bilen. Skatteetaten, som forvalter folkeregisteret mener at det bør settes i gang en del tiltak for å styrke norsk identitetssikkerhet, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Folkeregisteret må moderniseres

For første gang har befolkningen blitt spurt om holdninger til å knytte bilde og fingeravtrykk til sine opplysninger i folkeregisteret for å sikre sin identitet. Ved å knytte bilde og eller fingeravtrykk til informasjon om den enkelte i folkeregisteret vil man øke sikkerheten til identiteten til den enkelte.

7 av 10 er villig til at det knyttes bilde til sine folkeregistrerte opplysninger. Menn er i noen grad mer positive til dette enn kvinner.  78 % er villig til at fingeravtrykk knyttes til sine folkeregistrerte opplysninger.  Menn og kvinner er mer på linje i dette spørsmålet.

- Vi vil legge til rette for bruk av bilde og fingeravtrykk når vi moderniserer folkeregisteret. På denne måten kan vi med større sikkerhet knytte den registrerte identiteten til den personen som står foran skranken og skal ha pass, bankkort eller førerkort. I dag er det for enkelt å skaffe seg pass eller svindle seg til trygderettigheter på grunn av manglende ID-kontroll og falsk identitet, sier Holte.

En modernisering av folkeregisteret så vel som en gjennomgang av rutinene for ID-kontroll i samfunnet vil bli viktig i arbeidet mot ID-tyverier. 

For mer informasjon, kontakt: Skattedirektoratets pressetelefon  945 01 000

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.