Alle skal behandles likt

Pressemelding Publisert: 12.06.2013

  • Skriv ut

Alle skattytere skal behandles likt. TV2s oppslag som er gjengitt og kommentert i flere medier, tar utgangspunkt i at skattytere i den såkalte ambassadesaken har fått en mildere behandling enn andre skattytere ville fått i samme situasjon. Dette er ikke riktig.

Skatteetaten så svært alvorlig på det som var avdekket i "ambassadesaken" og anmeldte forholdet til politiet. Da Skatteetaten etter en tid mottok politiets henleggelse med begrunnelsen "intet straffbart forhold bevist", la vi til grunn at politiet hadde etterforsket sakens ulike sider. Det vil si om handlingen som er anmeldt er straffbar etter straffelovens bestemmelser, og om de anmeldte har utvist den subjektive skyld som kreves i straffesaker. Sakene ble deretter behandlet av Skatteetaten på samme måte som lignende saker ville ha blitt behandlet.

- Det strengeste Skatteetaten kan gjøre er å anmelde en sak til politiet. Det viser at vi ser alvorlig på dette, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Ved fastsettelse av tilleggsskatt blir det tatt hensyn til om sakene er henlagt av politiet med begrunnelsen "intet straffbart forhold bevist". I slike situasjoner må reaksjonen overfor skattyter vurderes opp mot våre forpliktelser i forhold til Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen (EMK).

- Når politiet henlegger en sak med begrunnelsen "intet straffbart forhold bevist", er praksis fra vår side at vi ikke benytter vår strengeste reaksjon som er 45 eller 60 prosent tilleggsskatt, sier Kristensen.

I ettertid har statsadvokaten i Oslo kritisert Østfold politidistrikt for manglende etterforskning av sakene. Hadde Skatteetaten vært klar over at sakene reelt sett ikke er etterforsket, ville de blitt påklaget fra Skatteetatens side.

- Hadde vi visst at saken i realiteten ikke var blitt ordentlig etterforsket av politiet, ville vi utvilsomt ha påklaget henleggelsen, sier Kristensen.

For øvrig har Riksrevisjonen gjennomgått Skatteetatens behandling av den såkalte ambassadesaken, og har orientert skattedirektøren om at de ikke har noen merknader til etatens behandling.

For mer informasjon, kontakt Skattedirektoratets pressetelefon 945 01 000

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.