Årets siste skatteoppgjør kommer i dag

Pressemelding Publisert: 16.10.2013

  • Skriv ut

Flere har fått et tidligere skatteoppgjør i år. I dag får 266 000 skattytere og alle selskaper sitt skatteoppgjør.

Over 80 prosent av lønnstakere og pensjonister fikk skatteoppgjør i juni. I de løpende oppgjørene fra 7.august og til i dag har flere personlig næringsdrivende, lønnstakere og pensjonister fått et tidligere oppgjør enn tidligere år. Fra i fjor fikk også de personlig næringsdrivende tidligere skatteoppgjør.
 
- Flere tidlige skatteoppgjør er et resultat av en langvarig satsing på effektiv behandling av selvangivelsen. Både omlegging av selve selvangivelsesprosessen og mer automatisering gjør at tiden vi bruker på å behandle selvangivelsen og gi skattyter et skatteoppgjør har gått betydelig ned, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

I dag får også 257 000 selskaper skatteoppgjør. Samlet utlignet skatt etter skattefradrag for disse er 77 milliarder kr. De selskapene som blir lignet av Oljeskattekontoret får som vanlig skatteoppgjør senere i år.

Langvarig satsing på selvangivelsen

Skatteetaten har fokusert på å kvalitetssikre opplysningene i de forhåndsutfylte selvangivelsene. I år fikk vi inn 58,2 millioner oppgaver fra blant annet arbeidsgivere, banker, forsikringsinstitusjoner og barnehager til å forhåndsutfylle selvangivelsen


- Vi har prioritert arbeidet med å få riktige innberetninger fra tredjepart som arbeidsgivere og banker. Vi har blant annet hatt ulike manuelle og maskinelle testløp for å rette opp feil før selvangivelsen ble ferdig produsert. Vi ser at dette sparer både skattyter og oss for tid og ressurser, og bidrar til at vi beregner riktig skatt med en gang. Da får vi færre endringsoppgjør og klager. Dette arbeidet vil vi intensivere, sier Holte.

Skatteoppgjøret viser resultatet av behandlingen av selvangivelsen, om du har betalt for mye skatt eller for lite skatt i løpet av fjoråret. Klagefristen er seks uker at skatteoppgjøret er sendt deg. Skattytere som har fått over 1000 kroner i restskatt skal betale denne i to terminer med betalingsfrist 3 og 8 uker etter at melding om skatteoppgjøret er sendt. Skattytere som får igjen penger på skatten får normalt pengene på konto innen to uker etter at melding om skatteoppgjøret er mottatt.

Skattelistene

Skattelistene for inntektsåret 2012 offentliggjøres 18. oktober 2013. Skattelistene ligger på skatteetaten.no frem til neste års skattelister legges ut.

Inntektsår

2012

2011

2010

Skatteoppgjøret 16. oktober 2013

Antall skattytere

4 mill.

3,9 mill.

3,9 mill.

266 000

Sum utlignet skatt og avgift

407 mrd. kr.

384 mrd. kr.

360 mrd. kr.

31 mrd. kr.

Antall skattytere med tilgodebeløp

3 mill.

2,9 mill.

2,9 mill.

155 000

Sum tilgodebeløp

39 mrd. kr.

36 mrd. kr.

34,8 mrd. kr.

3,6 mrd. kr.

Snitt tilgodebeløp

12 907 kr.

12 490 kr.

12 113 kr.

23 061

Antall skattytere med restskatt

734 000

778 000

741 000

67 031

Sum restskatt

17 mrd. kr

17 mrd. kr.

16 mrd. kr.

3,2 mrd. kr.

Snitt restskatt

22 994 kr.

21 926 kr.

21 733 kr.

47 668 kr.

Kommunetallene for skatteoppgjøret er tilgjengelige på skatteetaten.no. 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.