Du beholder fødselsnummeret ditt

Pressemelding Publisert: 10.04.2013

  • Skriv ut

Rundt 2040 vil Norge gå tomt for unike fødselsnummer. Skattedirektoratet har vurdert ulike muligheter. Vi anbefaler at alle som har fått fødselsnummer beholder det resten av livet, men at vi fra et tidspunkt innfører en ny fødselsnummerserie for alle nyfødte og nye borgere. 

Alle nordmenn har et fødselsnummer som består av fødselsdato og fem andre nummer. Det elleve-sifrede fødselsnummeret er unikt, og brukes i mange sammenhenger i samfunnet. Skattedirektoratet, som forvalter Folkeregisteret, har sett på nye løsninger for fødselsnummer, og over 40 modeller for fremtiden er vurdert.
Vi anbefaler å beholde dagens ordning med elleve sifre i fødselsnummeret, og slik at det fortsatt vil være informasjonsbærende med fødselsdato og kjønn. For at den nye ordningen skal holde til 2150 anbefaler vi å endre den matematiske formelen for hvordan man regner ut kontrollsifrene.


- For deg og meg som bruker vil det ikke bli synlig forskjell på den nye og gamle fødselsnummerserien. Det vil bare være nye borgere som får et nytt fødselsnummer. Vi har valgt denne ordningen fordi den fremstår som betydelig bedre enn de andre, fordi den har langt lavere kostnader enn de andre alternativene og har en håndterbar risiko, sier direktør Jan Christian Sandberg i Skattedirektoratet.

Påvirker et stort antall datasystemer

Den foreslåtte endringen påvirker et stort antall datasystemer i mange offentlige etater og private virksomheter. Kostnadene blir anslått til om lag 2,4 milliarder kroner. Skattedirektoratets analyser viser at de alternative ordningene ville ha blitt mye dyrere. En betydelig andel av kostnadene vil være analyse av hva som må gjøres og test av at dette blir gjort riktig i alle de berørte datasystemene. Bare i helsevesenet dreier det seg om flere tusen systemer. Det vil ha store konsekvenser hvis ordningen blir implementert feil.
Kostnadene må fordeles på alle private og offentlige virksomheter som har systemer som inneholder fødselsnummer, og derfor er det viktig å gjøre dette over tid. Skattedirektoratet har foreslått at endringen skjer ti år etter at Stortinget har besluttet løsning.

- Vi snakker om en samfunnsmessig kjempeinvestering. Folkeregisteret og fødselsnummeret vårt er så grunnleggende i den norske infrastrukturen, at hvis vi ikke er trygge på at vi gjør de riktige valgene, kan konsekvensene bli dramatiske, sier Sandberg.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.