Flere vil gjøre opp for seg

Pressemelding Publisert: 10.07.2013

  • Skriv ut

Hittil i år har 113 personer kontaktet Skatteetaten for å melde fra om skjult formue og inntekt som de tidligere ikke har oppgitt til beskatning. Dette er nesten like mange som i løpet av hele fjoråret.

I 2012 benyttet 115 personer seg av frivillig retting. Hittil i år er det allerede 113 personer som vil legge kortene på bordet.
 
Ordningen med frivillig retting innebærer at personer som på eget initiativ melder fra til skattekontoret om skjulte verdier, i utlandet eller i Norge, slipper å betale tilleggsskatt. En slik tilleggsskatt kan ellers utgjøre inntil 60 prosent.
 
- Sammenlignet med fjoråret ser vi en økning i antall personer som kontakter oss for å gjøre opp for seg. De som får innvilget frivillig retting må selvfølgelig betale den skatten de opprinnelige skulle ha betalt inkludert renter, men de slipper altså å betale tilleggsskatt, sier skattedirektør Svein Kristensen.
 
Økt internasjonalt samarbeid
Det pågår også et arbeid for å få på plass automatisk utveksling av opplysninger mellom ulike land.

- Vi ser at Skatteetatens muligheter til innsyn i nordmenns og norske selskapers formuesforhold i utlandet stadig øker, og vi benytter aktivt de mulighetene vi får, sier Svein Kristensen.

Høye beløp
I 2012 ble det gitt vedtak om frivillig retting til 124 personer (antallet omfattet også saker fra tidligere år). Samlet for disse vedtakene ble det skattepliktige beløpet for formue fastsatt til 7,2 milliarder kroner, for inntekt til 477 millioner kroner og for arv til 4,2 millioner kroner. Tallene er det skattepliktige beløpet samlet sett over inntil ti år i de avsluttede sakene.

De 113 sakene som er meldt inn til Skatteetaten hittil i år omfatter til sammen om lag 47 millioner kroner i formue og 9 millioner kroner i inntekt. 
 
Fakta om frivillig retting
Ordningen med frivillig retting omfatter formue og inntekt både i Norge og i utlandet. For å komme inn under ordningen må opplysningene gis på eget initiativ og kan ikke komme som følge av kontrolltiltak som er eller vil bli satt i verk av skattemyndighetene, eller etter at skattemyndighetene har fått tilgang til opplysningene fra media eller andre.

Skattytere som slipper å betale tilleggsskatt som følge av frivillig retting, må likevel betale skatt på de skjulte verdiene, i tillegg til renter. Skatt og renter kan beregnes ti år tilbake i tid.
 
De som ønsker å benytte seg av frivillig retting kan henvende seg til skattekontoret.

Samlet resultat for perioden 2007-2012:
• Antall saker: 671
• Formue: 28,2 milliarder kroner
• Inntekt: 1,3 milliarder kroner
• Arv: 37 millioner

 

Fakta om FATCA

  • Finansdepartementet inngikk i april 2013 avtale med amerikanske myndigheter om automatisk utveksling av opplysninger om amerikanske kundeforhold i finansinstitusjoner. Avtalen bygger på den amerikanske FATCA-lovgivningen (Foreign Account Tax Compliance Act).
  • FATCA innebærer en plikt for finansinstitusjonene til å rapportere opplysninger om personer (både fysiske personer, selskaper og andre enheter) som er skattepliktige til USA. Dersom finansinstitusjoner ikke påtar seg rapporteringsansvar risikerer de 30 prosent kildeskatt på betalinger fra amerikansk kilde.


For mer informasjon, kontakt Skattedirektoratets pressetelefon: 945 01 000

 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.