Folkeregisteret må moderniseres for å styrke ID-kontrollen

Pressemelding Publisert: 08.04.2013

  • Skriv ut

Personer med falsk eller usikker identitet er et økende problem i Norge. Samtidig er myndighetenes ID-kontroll fragmentert og har flere svakheter.  Skattedirektoratet foreslår å gradere identitetene i Folkeregisteret for å bidra til å løse dette samfunnsproblemet.

I en ny rapport anbefaler Skattedirektoratet Finansdepartementet å modernisere Folkeregisteret. I dag kan ikke alle brukere av registeret se hvilken identitetskontroll som er foretatt før en person får tildelt et D-nummer. D-nummer er et personnummer som tildeles alle med midlertidig tilknytning til Norge. Politiet, UDI, NAV og bankene bruker opplysningene som er registrert i Folkeregisteret til å utstede pass, bankkort, og gi trygdeytelser med mer. Skattedirektoratet foreslår å gradere de registrerte identitetene i Folkeregisteret for å gjøre det synlig for de ulike brukerne hvilken identitetskontroll som er utført. De ulike myndighetene og finansinstitusjonene som bruker Folkeregisteret kan dermed enklere avgjøre hvilke rettigheter og tjenester den enkelte skal ha.

- Tildeling av D-nummer skjer fra ulike offentlige instanser og finansinstitusjoner og med ulik grad av sikker identifisering av personen. For samfunnet er det en utfordring at D-nummer kan misbrukes til å etablere seg med falsk identitet i Norge. Det er verken praktisk mulig eller formålstjenlig å ha en grundig identitetskontroll av alle som kommer inn i Folkeregisteret. Vi finner det derfor riktig å foreslå en gradering av identiteter i Folkeregisteret for å løse denne utfordringen, sier direktør Jan Christian Sandberg i Skattedirektoratet.

Avslører mange med falsk ID

Med bakgrunn i økende bruk av forfalskede identitetsdokumenter og fiktive identiteter har Skatteetaten valgt å styrke identitetskontrollen ved tildeling av D-nummer ved å opprette 41 skattekontor med spesialkompetanse rundt i landet. Siden oppstarten 1. februar 2012 har vi avdekket 75 tilfeller av falske identitetsdokumenter ved de 41 kontorene som utfører teknisk og taktisk ID-kontroll.

- Vi har oppnådd gode resultater ved å stramme inn praksis og styrke identitetskontrollen vår. Vi ser at vi i tillegg må modernisere Folkeregisteret for å styrke identitetskontrollen enda mer, ha bedre oversikt over hvem som er her og for å ha et oppdatert digitalt kontaktregister, sier Sandberg.

Les rapporten her

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.