Næringsdrivende må huske selvangivelsen - leveringsfrist 31. mai

Pressemelding Publisert: 27.05.2013

  • Skriv ut

Personlig næringsdrivende og selskap må snart levere selvangivelsen. Akkurat som lønnstakere og pensjonister må de huske å få med alle opplysningene, inkludert alle fradragene.

Alle som drev næringsvirksomhet i 2012, også de som startet eller avviklet virksomhet i løpet av året, skal nå levere selvangivelse. De personlig næringsdrivende som valgte å levere på papir hadde frist til 30. april, mens fristen for å levere selvangivelsen på papir for selskaper var 31. mars. I fjor leverte totalt 374 000 personlige næringsdrivende og 247 000 selskaper selvangivelse.

Hvis man ikke leverer innen fristen kan Skatteetaten foreta en skjønnsligning ved å fastsette skatten på bakgrunn av de opplysningene vi har. I fjor ble 12 000 personlige næringsdrivende og 15 000 selskaper skjønnslignet.

Finn nyttig informasjon på skatteetaten.no

 Fra 1.mai 2011 har mindre aksjeselskap hatt mulighet til å velge bort revisjon. Av de aksjeselskapene som er stiftet hittil i år har 72 prosent valgt bort revisor.

- For de som har valgt bort revisjon er det spesielt viktig å lese rettledningene og annen hjelp som finnes på skatteetaten.no. Dette gjelder også for de næringsdrivende som verken har revisor eller regnskapsfører, sier fungerende kommunikasjonsdirektør i Skattedirektoratet Anette Bjerke.

Les mer på skatteetaten.no/naering

Utsettelse

Frist for å søke om utsatt elektronisk levering er 31. mai 2013. Næringsdrivende (både personlige og upersonlige) som benytter elektronisk søknad om utsettelse og skal sende inn selvangivelsen elektronisk, kan søke om 14 dagers utsettelse. Søknaden må være inne senest 31. mai.

Har du mottatt «Selvangivelse for næringsdrivende mv.», skal denne leveres også i de tilfeller næringsvirksomheten har opphørt. Hvis du startet næringsvirksomhet i 2012 og fått tilsendt «Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister mv», skyldes det at skattemyndighetene ikke har fått kjennskap til at du har startet næringsvirksomhet.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.