A -ordningen på lufta : Betydelig forenkling for 220 000 arbeidsgivere

Pressemelding Publisert: 09.01.2015

  • Skriv ut

Alle landets 220 000 arbeidsgivere får en enklere hverdag fra 2015 med en betydelig forenkling i hvordan de rapporterer til det offentlige. Fem skjemaer har blitt ett.

Endringen vil føre til at næringslivet sparer penger og det offentlige får bedre data.

Alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser slipper fra i år å rapportere lønns- og ansettelsesforhold på fem forskjellige skjemaer til tre etater. I stedet skal arbeidsgiverne rapportere alle opplysningene elektronisk i en felles månedlig melding. Rapporteringen vil nå skje som en integrert del av arbeidsgivernes naturlige oppgaver. A-ordningen forventes å spare arbeidsgiverne for anslagsvis 600 millioner kroner hvert år.

- I tillegg til store besparelser for næringslivet vil den forenklede rapporteringen gi NAV, Skatteetaten og Statistisk Sentralbyrå ferskere og riktigere data slik at vi kan yte enda bedre tjenester, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Unikt offentlig samarbeid

A-ordningen er et unikt slagkraftig samarbeid mellom tre store offentlige etater; Skatteetaten, NAV og SSB. 

- Skatteetaten har gjennomført betydelige  forenklinger for lønnstakere og pensjonister de siste årene. Nå begynner vi å forenkle også  for næringslivet, og vi har stor tro på at a-ordningen vil effektivisere rapporteringen for arbeidsgiverne. For Skatteetatens del kan den nye ordningen tilrettelegge for et mer presist skattetrekk, enda bedre kvalitet på selvangivelsen samt et mer målrettet grep for å redusere svart arbeid, sier skattedirektør Hans Christian Holte.  

- NAV har utstrakt samhandling med arbeidsgiverne. Ett av våre mål er å forenkle hverdagen for dem gjennom å redusere antallet rapporteringer. Forenklingen frigjør også ressurser i NAV som kan brukes til å styrke arbeidet med å avdekke trygdemisbruk, bedre oppfølging mot arbeid eller omdisponeres til andre formål, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

- For å lage god statistikk som støtte for samfunnsplanlegging og som informasjonsgrunnlag for all økonomisk aktivitet, trenger vi aktuell informasjon fra hele næringslivet. Samtidig er det et mål for SSB at oppgavebyrden næringslivet pålegges er minst mulig. A-ordningen vil gi bedre og mer relevant statistikk, samtidig som det forenkler etatenes oppgaver og er mer effektivt for næringslivet, sier administrerende direktør i Statistisk Sentralbyrå Hans Henrik Scheel.

For mer informasjon, kontakt:

  • Skatteetatens pressetelefon:  945 01 000
  • NAVs pressetelefon: 400 03 144
  • SSBs pressekontakt: 959 31 004  

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.