Rekordmange ber om skatteamnesti

Pressemelding Publisert: 09.02.2015

  • Skriv ut

Aldri før har så mange nordmenn tatt kontakt med Skatteetaten for å fortelle om skjulte inntekter og formuer i utlandet.

I løpet av 2014 kontaktet 295 personer Skatteetaten for å fortelle om skjulte penger i utlandet og for å be om frivillig retting, såkalt skatteamnesti. Det er 66 personer flere enn i 2013, og 180 flere enn i 2012 da 115 personer benyttet seg av ordningen med skatteamnesti.

- Dette viser at ordningen med skatteamnesti er vellykket i Norge. Det er flere årsaker til dette, ikke minst at det blir stadig vanskeligere å holde inntekter og formuer skjult i utlandet. Ordningen med skatteamnesti er i tillegg en av de rauseste i Europa. Vi ser også at flere kontakter oss når skatteamnestiordningen blir omtalt i mediene, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Betydelige beløp

Ordningen med skatteamnesti, innebærer at personer som har gjemt unna penger i utlandet som det ikke er betalt skatt av, slipper å betale tilleggsskatt på opptil 60 prosent hvis de på eget initiativ tar kontakt med Skatteetaten. Skattyteren slipper også anmeldelse. Man må likevel betale inntekts- og formueskatt på de beløpene som er unndratt, i tillegg til renter.  

De skattepliktige beløpene som ble innrapportert i fjor, er fastsatt til i underkant av 7 milliarder kroner for formue, 281 millioner kroner for inntekt og 5,6 millioner kroner for arv. I løpet av de sju siste årene har ordningen tilført statskassen i overkant av 1,2 milliarder kroner.

- Ordningen med skatteamnesti er innført fordi det skal være enkelt å gjøre opp for seg. Vårt ønske er selvsagt at enda flere vil benytte seg av ordningen slik at flest mulig bidrar til å sikre inntjeningen til fellesskapet, sier Holte.

Lettere å få opplysninger om nordmenn i utlandet

Selv om stadig flere benytter seg av ordningen med skatteamnesti, venter ikke Skatteetaten på at nordmenn kommer på eget initiativ for å rapportere inn skjulte formuer i utlandet.

- Der den rause ordningen med skatteamnesti er gulroten, kan du si at økt kontrollarbeid er pisken. Vi sender stadig flere henvendelser til utenlandske skattemyndigheter hvor vi ber om informasjon i skattesaker. Vi får stadig bedre svar fra land som tidligere knapt besvarte henvendelsene våre, sier Holte.   

Nordmenn som skjuler penger i utlandet har plassert pengene i hovedsakelig europeiske banker. Sveits befester posisjonen som det mest populære landet å skjule midlene i.

- I dag har Norge avtaler om informasjonsutveksling med nesten samtlige skatteparadiser verden over, også Sveits. Flere avtaler vil komme i de nærmeste årene. Konsekvensen er at det blir stadig vanskeligere å skjule formuer i utlandet, sier Hans Christian Holte.

For mer informasjon, kontakt:

Skatteetatens pressetelefon 945 01 000

 

Har du noe å fortelle oss?

Har du inntekt og/eller formue i utlandet som det ikke er betalt skatt av tidligere, kan du unngå tilleggsskatt ved å benytte deg av frivillig retting.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.