Samles mot arbeidslivskriminalitet

Pressemelding Publisert: 16.03.2015

  • Skriv ut

Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Rogaland politidistrikt, NAV og Kemneren i Stavanger samles under samme tak for å jobbe enda tettere sammen i kampen mot arbeidslivkriminalitet. Mandag 16. mars åpnet det samlokaliserte senteret dørene i Stavanger.

Den tverretatlige samlokaliseringen kommer som et resultat av regjeringens bevilgninger gjennom statsbudsjettet for 2015 til Skatteetaten, politiet og Arbeidstilsynet.

På bakgrunn av dette er det nå etablert egne lokaler for utvidet samarbeid hos Arbeidstilsynet. NAV Kontroll og Kemneren i Stavanger deltar også i samarbeidet.

- Dette er viktig for å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet. Vi har allerede et samarbeid i Bergen, og tilsvarende satsing ble nylig satt i gang i Oslo. Dette arbeidet har topp prioritet i NAV Kontroll, sier direktør Sverre Lindahl i NAV kontroll.

Det eksisterer allerede et godt samarbeid mellom etatene i Rogaland, men samlokaliseringen vil formalisere og effektivisere samarbeidet i kampen mot arbeidslivkriminalitet.

- Da vi startet opp pilotprosjektet i Bergen for ett år siden, tenkte vi på Stavanger og det gode samarbeidet som allerede eksisterte her, sier regiondirektør Borghild Lekve i Arbeidstilsynet.

Kortere responstid

Kriminalitet i arbeidslivet er en sammensatt utfordring og omfatter flere ulike former for lovbrudd. Alle har det til felles at de minimaliserer produksjonskostnadene, undergraver samfunnsstrukturer og er konkurransevridende. Det innbefatter også tvangsarbeid, sosial dumping, svart arbeid, trygdesvindel, fiktiv fakturering, hvitvasking, kamuflering av straffbare handlinger og ulovlig arbeidskraft.

- Vi trenger et slagkraftig samarbeid. I fellesskap må vi identifisere de useriøse, prioritere hvem vi skal gå nærmere etter i sømmene, dokumentere overtredelsene og sanksjonere. Ved å jobbe sammen kommer vi lenger i å slå beina under de useriøse, sier leder for skattekrim i Skatt vest, Torkel Fure.

Samlokaliseringen vil føre til tilgang og deling av aktuelle analyser og metoder som gjør at det kan arbeides mer effektivt med aktuelle saker, samtidig som responstiden for tverrfaglige tilsyn vil bli betydelig kortere.

Erfaringer fra pilotprosjektet i Bergen viser at prosjektformen fungerer, og nylig var det også åpning av samme type senter i Oslo.

Økt innsats

Det tverretatlige samarbeidet skal bidra til å redusere kriminalitet i arbeidslivet ved å rette innsatsen mot sentrale aktører, spesielt innen bygg- og anleggsbransjen og proffmarkedet, men også mot privatmarkedet og andre bransjer.

- En part som ikke er nevnt i samarbeidsdokumentet er «folk flest». De som skal vaske bilen, pusse opp hjemme, klippe håret og så videre. Alle må gjøre sin plikt. Man tenker gjerne at sin egen lille jobb bare er snakk om noen tusenlapper. Men mange bekker små blir til store beløp. Vi må begynne med oss selv, sier politimester Hans Vik i Rogaland politidistrikt.

Målet med etableringen er at samarbeidet skal forhindre og stanse kriminell virksomhet før den får etablert seg.


For ytterligere informasjon kontakt:

Skatteetaten: Pressetelefon Tlf: 945 01 000
Arbeidstilsynet: Gro Ellingsen Tilsynsleder Tlf: 922 06 974
Rogaland politidistrikt: Hilde Urdal Fløysvik Kommunikasjonsrådgiver Tlf: 930 19 516
NAV: Beate Løwald Solberg Kommunikasjonsrådgiver Tlf: 907 55 065

      
  
      

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.