Skattelistene tilgjengelig i morgen

Pressemelding Publisert: 15.10.2015

  • Skriv ut

I morgen blir skattelistene tilgjengelig på skatteetaten.no. Den nye ordningen som ble innført i fjor der det ikke lenger er mulig å gjøre anonyme søk i skattelistene har ført til en markant nedgang i antall søk.

Fredag 16. oktober legges skattelistene for inntektsåret 2014 ut for søk på skatteetaten.no. I fjor ble ordningen endret ved at du får vite hvem som har søkt på deg i skattelistene. Ved å klikke på en fane inne i søket får du en statistikk som viser navn, fødselsår, postnummer og poststed på den som har sett på dine skatteopplysninger.

- Den nye ordningen der det ikke lenger er mulig å gjøre anonyme søk i skattelistene

har ført til at langt færre søker opp hva naboen eller kjenninger har hatt i inntekt, skatt eller formue. Siden ny ordning ble innført for et år siden er det gjort i overkant av 2 millioner søk i skattelistene mot 16- 17 millioner søk i året de siste årene, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

670 000 har vært inne og sett på hvem som har søkt på seg. Søkestatistikken viser også at det er 30 prosent færre unike brukere som har logget seg inn og foretatt søk det siste året.

- Det er fremdeles mange som benytter seg av åpenheten rundt skatteopplysningene, men det gjøres langt færre søk i listene. Med ny ordning kan det se ut som man har funnet en god balanse mellom samfunnets behov for åpenhet og den enkeltes personvern, noe som var hensikten med regelendringen, sier Holte.

Skatteoppgjøret

Denne uken ble også årets siste skatteoppgjør klart. Det samlede skatteoppgjøret viser at 4,1 millioner personlig skattytere til sammen har betalt 446 milliarder kroner i skatter og avgifter for inntektsåret 2014. Tallene omfatter lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende. Over 80 prosent av lønnstakere og pensjonister fikk skatteoppgjøret i juni.

Med årets siste skatteoppgjør har til sammen 3,1 millioner, eller 75 prosent av skattyterne, fått igjen totalt 40 milliarder kroner på skatten. Det gir et beløp på 13.000 kroner i gjennomsnitt til gode. Tilsvarende beløp for de nær 800.000 skattebetalerne som har fått restskatt, er 19 milliarder kroner. Det vil si 24.000 kroner i gjennomsnittlig restskatt.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.