Bistår i grensekontroll og ankomstregistrering

Pressemelding Publisert: 03.12.2015

  • Skriv ut

Skatteetaten bidrar fra i dag med 38 medarbeidere til styrket grensekontroll. Fra neste uke skal etaten i tillegg bistå med personell til ankomstsenteret i Råde for å sikre raskere utstedelse av D-nummere.

Grunnet asylsituasjonen i Norge, er Skatteetaten bedt om å bistå politiet og Utlendingsdirektoratet (UDI).

- Vi ønsker å hjelpe i denne krevende situasjonen og stiller med utstyr og personell som har kompetanse på identitetskontroll. Jeg er stolt over å se hvor raskt og velvillig våre medarbeidere har respondert, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Skatteetaten stiller til rådighet 38 medarbeidere fordelt på tre regioner; 20 fra Skatt øst, 10 fra Skatt sør og 8 fra Skatt vest for å bistå i grensekontrollen ved fergeleier og ved Flesland flyplass. Avtalen med politiet gjelder i første omgang til 6. desember.

Ankomstsentre

Utlendingsdirektoratet (UDI) har bedt Skatteetaten om bistand ved rekvirering av D-nummer på ankomstsentrene for asylsøkere i Østfold (Råde) og Finnmark (Kirkenes). Fra mandag skal personell fra Skatteetaten sitte side ved side med medarbeidere fra UDI på Råde for å saksbehandle tildeling av D-nummer på stedet. Det samme vurderes for ankomstsenteret for asylsøkere som kommer over grensen fra Russland ved Storskog i Kirkenes.

- For å kunne ivareta rettigheter og plikter til alle Norges innbyggere er det nødvendig med korrekt og sikker registrering av identiteter. Det er krevende når et stort antall nye personer skal registreres i løpet av relativt kort tid. Det er viktig å sikre at hver person knyttes til én id-registrering. Derfor vil vi som folkeregistermyndighet bidra til gode prosesser for å håndtere den situasjonen vi møter nå, sier Hans Christian Holte.

D-nummer tildeles personer som ikke oppfyller vilkårene for fødselsnummer, men som likevel har behov for et nummer som identifiserer ham eller henne ovenfor norske myndigheter. Det er folkeregisteret som tildeler D-nummeret, men flere myndigheter og finansinstitusjoner kan rekvirere D-nummer for en person.

Følger for andre tjenester

For å fristille medarbeidere og utstyr til grensekontroll og ankomstsentre kan det bli nødvendig for Skatteetaten å stenge publikumsveiledningen ved enkelte kontorer midlertidig. Det gis nærmere informasjon om dette på skatteetaten.no, dersom det blir aktuelt.

For mer informasjon, kontakt: Skatteetatens pressetelefon: 945 01 000

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.