322 000 har ikke betalt årsavgiften

Pressemelding Publisert: 18.04.2016

  • Skriv ut

Skatteetaten purrer nå de kjøretøyeiere som ikke har betalt årsavgiften. Totalt skylder de 840 millioner kroner.

Skatteetaten sendte i februar ut 3,7 millioner krav om årsavgift med betalingsfrist 21. mars. Årsavgiften gir staten mer enn 10 milliarder kroner i inntekter. 322 000 krav er ennå ikke betalt. Andelen av kravene som Skatteetaten nå purrer har gått litt opp fra 8,40 prosent i 2015 til 8,66 prosent i år.

Best betalere i Sogn og Fjordane

De kjøretøyeiere som er best til å betale innen fristen er i Sogn og Fjordane, der 93, 5 prosent har betalt som de skal. I Finnmark er det noe flere som er tregere med betalingen, der får 10,9 prosent purring i posten. Fylkes- og kommuneoversiktene over purringene er nå tilgjengelige. Se fordeling av krav på fylke og kommune.

Betalingsfristen er 4. mai

De som får purring, har enten ikke betalt årsavgift eller betalt avgiften for sent. I begge tilfeller må de nå betale tilleggsavgift. Fristen for å betale er 4. mai. Ubetalte krav blir overført til Statens innkrevingssentral, som vil kreve inn beløpet fra den som eide bilen per 1. januar. Det betyr at eier vil få tvungen trekk i lønn eller trygd.

Hvis ikke alle avgifter er betalt innen fristen på purringen, vil eier motta vedtak om avskilting i juni. Bilen blir da avskiltet ved kontroll.

Her kan du finne kontonummer, KID-nummer og beløp

Spørsmål fra kjøretøyeiere

Skatteetaten svarer på spørsmål om årsavgiften på tlf 22 07 76 00. Kontoret er åpent fra kl. 08.00 til kl. 18.00 alle hverdager fra mandag 18. april til tirsdag 26. april.

Skatteetaten overtok håndtering av årsavgift fra Tolletaten ved nyttår.

Fylke – tall på purringene 

Kommuner – tall på purringer 

Du kan lese mer om årsavgiften på disse sidene.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.