Artistvurderinger og mva-kompensasjon

Pressemelding Publisert: 11.07.2016

  • Skriv ut

Skatteetaten er pålagt å skille mellom kulturell/ikke-økonomisk aktivitet og kommersiell/økonomisk aktivitet i behandlingen av saker hvor det gjøres krav om momskompensasjon for konsert- og kulturhus. Dette følger av EU-kommisjonens veileder av 19. mai i år, og Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av denne, datert 27. juni.

Det ses på om artister som opptrer er internasjonale eller nasjonale, eller om de er lokale/regionale. Dette gir grunnlag for å skille mellom kommersiell/økonomisk aktivitet og kulturell/ikke-økonomisk aktivitet.

Dokumentasjonen som Skatteetaten fikk fra Kilden Teater- og Konserthus i forbindelse med klagesaken, viste at artisten Jonas Alaska opptrådte i oktober 2012. Etaten har i samsvar med departementets fortolkningsuttalelse, regnet dette som del av den aktivitet som er kommersiell/økonomisk, og dermed ikke berettiget kompensasjon for merverdiavgift.

I dokumentasjonen fra Kilden fulgte en liste over arrangementer i de forskjellige salene. Oversikten viser at det i februar samme år, ble gjennomført et arrangement under tittelen "From Hell til Alaska". Slik dette arrangementet var tekstet i dokumentasjonen, ble det ikke oppfattet som et arrangement av kommersiell/økonomisk karakter. Navnene på artistene fremgikk ikke av dokumentasjonen, bare tittel. Arrangementet er derfor inkludert i den delen av konserthusets aktivitet som det er kompensasjonsrett for, noe som er til Kildens fordel.

- Det er virksomhetene som skal gjøre vurderingene av om en aktivitet er kulturell/ikke-kommersiell eller ikke. Vi tror ikke dette vil være veldig vanskelig. Virksomhetene har fått EU-kommisjonens veileder og Finansdepartementets fortolkningsuttalelse som grunnlag for vurderingene, sier seksjonssjef Lars Jone Skimmeland, i rettsavdelingen i Skattedirektoratet.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.