Hans Christian Holte utnevnt som nestleder i OECDs skatteforum

Pressemelding Publisert: 22.09.2016

  • Skriv ut

Norges skattedirektør Hans Christian Holte er i dag utnevnt som nestleder i styret for OECDs skatteforum.

- Internasjonalt samarbeid blir bare mer og mer viktig for å løse vårt samfunnsoppdrag om å fastsette og innkreve riktig skatt på en effektiv måte. Jeg ser frem til å arbeide for økt åpenhet og bedre informasjonsutveksling gjennom OECDs skatteforum, sier Hans Christian Holte.

Skattedirektører fra 46 land deltar i OECDs skatteforum (Forum on Tax Administration, FTA) og styret består av tilsammen 13 land.

Hva er OECDs skatteforum?

Forum on Tax Administration (FTA) er et forum for samarbeid mellom skattemyndigheter. Skattedirektører fra 46 land deltar. Holte har vært medlem i FTA siden han tiltrådte som skattedirektør i 2013.

FTA ble opprettet i 2002 og er underlagt OECDs fiskalkomité. Alle G20-landene er bland de 46 medlemmene.

FTAs arbeid styres av 13 skattedirektører. Styret, FTA Bureau, ledes av Edward Troup, som er skattedirektør i Storbritannia. Holte vil være en av tre nestledere i styret. Den australske skattedirektøren Chris Jordan er en av nestlederne. Mikhail Mishustin, som er øverste leder for russiske skattemyndigheter, er den andre.

Landene som er representert i styret er: USA, Canada, Irland, Storbritania, Norge, Nederland, Frankrike, Sør Afrika, Australia, Japan, Kina, Russland og India.

- Jeg er glad for at Hans Christian har takket ja til å påta seg rollen som nestleder. Han er en sterk leder med et stort engasjement for å nå våre mål, som er utvikling av tjenester for skattytere og styrket etterlevelse gjennom tett samarbeid blant skattmyndighetene. Dette vil FTA dra nytte av, sier styreleder Edward Troup.

Samarbeid om globale skatteutfordringer

FTA arbeider for bedre samarbeid om globale utfordringer og problemstillinger knyttet til skatt. Forumet arbeider for å utvikle skatteadministrasjonene og sikre riktig skatt på en effektiv måte. FTA har i sitt arbeid støttet initiativ fra OECD og G20 om internasjonal beskatning.

Toppmøte for skatteadministrasjoner, i Oslo 2017

Skatteetaten skal være vertskap for FTAs neste toppmøte, FTA Plenary, i Oslo 27. -29. september 2017. Toppmøtet for skattedirektører finner sted annet hvert år og samler mer enn 150 representanter fra skatteadministrasjoner, partnerorganisasjoner og andre interessenter som The World Bank, International Monetary Fund (IMF) og The Business and Industry Advisory Committee to the OECD (BIAC).Tematikken for neste års toppmøte er dagens og fremtidens utfordringer for skatteadministrasjoner.

For mer informasjon, kontakt Skatteetatens pressetelefon

FTAs secretariat fta@oecd.org

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.