Mange forteller om penger i utlandet

Pressemelding Publisert: 04.02.2016

  • Skriv ut

I fjor var det rekord i antall personer som tok kontakt med Skatteetaten for å fortelle om penger som skulle ha vært beskattet.

I 2015 ba 384 personer om frivillig retting for penger som skulle vært rapportert til Skatteetaten tidligere. Det var en økning fra 295 året før. De fleste av sakene gjaldt penger i utlandet, men ordningen gjelder også for formue og inntekt i Norge som skulle ha vært oppgitt.

- Tallene viser at det er mange nordmenn som har internasjonale forhold i sin økonomi. Dette dreier seg ikke nødvendigvis om penger som er skjult i utlandet, men det kan være penger man har tjent i utlandet og som er blitt stående på konto der, arv av utenlandske konti og så videre. Det er bra at så mange benytter muligheten til å rydde opp i forholdene, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

I fjor var de samlede vedtakene i frivillig retting på 7,8 milliarder kr i formue og 190 millioner kr i inntekt, sammenlignet med 6,6 milliarder kr i formue og 280 millioner kr i inntekt i 2014. Dette er akkumulert tall for opptil 10 år. Hvis du har hatt 1 million kroner på konto i mange år, beregnes det skatt av den i opptil 10 år tilbake.

Mange med konto i Sveits

Det var en klar økning i fjor i antall personer som fortalte om bankinnskudd i utlandet på under en million kr.

- Sveitsiske banker har vært under press for å åpne opp. Vi ser nå effekten av at flere banker har bedt sine utenlandske kunder om bekreftelse fra skattemyndighetene på at pengene er innrapportert, sier Holte. Den internasjonale trenden med økt utveksling av finansiell informasjon er nok også en viktig forklaring på økningen i antall saker. Norge har inngått en avtale med blant annet USA om å utveksle informasjon, og i oktober mottok Skatteetaten for første gang informasjon om norske statsborgere i USA. Fra neste år vil Skatteetaten automatisk motta informasjon fra et stort antall land gjennom en avtale i regi av OECD. Fra 2018 gjelder dette også Sveits.

- Automatisk informasjonsutveksling er et stort skritt. Skatteetaten blir da ikke lenger avhengig av å fatte mistanke om konkrete tilfeller først, og deretter be om å få oversendt informasjon fra andre land. Fra neste år kommer vi til å motta store mengder informasjon automatisk, sier Holte.

Husk eiendeler i utlandet på selvangivelsen

Ordningen med frivillig retting er en mulighet for å få riktig skatt i ettertid. Man slipper straff så lenge man kommer på eget initiativ og oppgir all relevant informasjon. Da blir skatten beregnet for opptil ti år tilbake i tid, og tillagt renter. Men alt skal egentlig rapporteres på selvangivelsen for det riktige året.

- Det er viktig å huske at all formue og inntekt, også for eksempel eiendom i utlandet, skal føres på selvangivelsen. Skatteetaten forhåndsutfyller mye informasjon om norske forhold, men skattyter er selv ansvarlig for å få med alt, sier Holte.

For mer informasjon, kontakt: Skattedirektoratets pressetelefon 945 01 000

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.