Om frivillig retting

Pressemelding Publisert: 05.04.2016

  • Skriv ut

Betingelsen for frivillig retting er at man kommer frivillig til skattemyndighetene.

Skattytere som frivillig gir opplysninger om tidligere inntekt/formue kan slippe straff i form av tilleggsskatt. Det er skattyters tro på at han eller hun uoppfordret bidrar til å bli riktig lignet, som er avgjørende for om det foreligger frivillig retting.

Lovens vilkår er at skattyter "retter eller utfyller opplysninger som er gitt eller lagt til grunn tidligere, slik at det kan beregnes riktig skatt. Dette gjelder ikke hvis rettingen kan anses fremkalt ved kontrolltiltak som er eller vil bli satt i verk, eller ved opplysninger som ligningsmyndighetene har fått fra andre."

Der skattyter selv kommer med opplysninger om inntekt/formue som det ikke tidligere er opplyst om, må skattemyndighetene vurdere om vilkårene for frivillig retting er til stede. Skatteetaten kan, grunnet taushetsplikten, ikke uttale seg om enkeltsaker. Ordningen med frivillig retting er et forhold mellom skattyter og skattemyndighet.

Skattedirektoratet har tidligere lagt til grunn at vilkårene for frivillig retting ikke er oppfylt der skattyter er gjort oppmerksom på at det er sannsynlig med nær forestående kontroll fra andre involverte i saken eller det har vært medieomtale om konkrete forhold/situasjoner som gjør at det er nærliggende at skattemyndighetene vil foreta en nærmere kontroll.

Ordningen med frivillig retting har eksistert i mange år, men ble først tatt aktivt i bruk fra 2007. Skatteetaten opplyser om ordningen på sine nettsider og til media.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.