Omfanget av arbeidskriminalitet går ned innenfor bygg

Pressemelding Publisert: 09.12.2016

  • Skriv ut

Skatteetatens egne analyser  viser at omfanget av arbeidsmarkedskriminalitet går ned i byggebransjen. Bruken av arbeidere uten lovlig opphold eller arbeidstillatelse er også redusert.

 - Det er tidlig å trekke bastante konklusjoner, men analysene våre  tyder på at den massive og samordnede innsatsen mot arbeidskriminalitet de siste par-tre årene har hatt virkning innenfor deler av næringslivet som har hatt størst utfordringer når det gjelder arbeidsmarkedskriminalitet, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Spesielt er han fornøyd med at det innenfor ferdigstilling av bygninger (det vil si innredning, malearbeider , el og rør) er en markant nedgang på 8 prosentpoeng  i sannsynligheten for å finne arbeidsmarkedskriminalitet ved kontroller. I perioden fra 2011 til 2012 viste Skatteetatens analyser at det var 23,6 prosent sannsynlighet for at det ble avdekket arbeidsmarkedskriminalitet, ved kontroller. I Perioden fra 2013 til 2015 var det 15,6 prosent sannsynlighet for å avdekke slike ulovligheter.

- Men, analysen viser også at våre kontrolleravdekker mye ulovligheter, så det er altfor tidlig å «friskmelde» byggebransjen. Vi må derfor fortsette og utvikle det  tverretatlige  samarbeidet,  sier Holte.

Færre tror det brukes arbeidere uten lovlig opphold
Et annet positivt funn i Skatteetatens analyse, er en spørreundersøkelse  gjort innenfor bygg- og anleggsbransjen, som  viser at det i 2016 er færre som tror det brukes arbeidere uten lovlig oppholds- eller arbeidstillatelse enn tilfellet var i 2015. Nedgangen er på 5,1 prosent. 18 prosent tror det er utbredt med ulovlig arbeidskraft i 2016, i 2015 var det  23,1 prosent som trodde det samme.

Positiv holdningsendring i næringslivet
Skatteetatens undersøkelser  viser en  positiv utvikling i holdningene blant norsk næringsliv. Om lag 70 prosent mener det store flertallet av virksomheter rapporterer inn opplysninger korrekt og fullstendig til Skatteetaten. Det er en økning med 6 prosentpoeng siden 2014. Undersøkelsen viser også at 91 prosent av norsk næringsliv ikke aksepterer at virksomheter bevisst unndrar skatt og avgift.

- En viktig forutsetning for å redusere arbeidsmarkedskriminalitet er å bygge opp under det seriøse arbeidslivet og sikre like konkurranseforhold, sier Holte.

I 2016 bruker Skatteetaten alene rundt 330 ansatte (ca. 260 årsverk) på å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet. Store deler av denne innsatsen har vært brukt mot den usatte bygg- og anleggsbransjen. I tillegg har kontrolletater som politiet, Arbeidstilsynet, Toll og NAV de siste to årene etablert flere samlokaliserte samarbeid, i Bergen, Stavanger, Oslo, Kristiansand og Trondheim, hvor etatene i fellesskap gjør undersøkelser og aksjonerer mot mistanke om arbeidsmarkedskriminalitet.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.