Sjokolade, sigaretter og strøm til Skatteetaten

Pressemelding Publisert: 01.01.2016

  • Skriv ut

Fra i dag overtar Skatteetaten alle særavgifter på varer som sukker, tobakk og elektrisk kraft. For folk flest innebærer endringen at de får faktura for årsavgift på bil fra Skatteetaten i februar.

Regjeringen har besluttet å overføre ansvaret for motorvognavgifter, allesæravgifter og merverdiavgift ved import fra Tollvesenet til Skatteetaten.

Fra 1. januar 2016 overtar Skatteetaten ansvaret for motorvognavgifter, særavgifter for registrerte særavgiftspliktige og alle innkrevingsoppgaver. Fra 2017 overtar Skatteetaten ansvaret for særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige og merverdiavgift ved import.

- Dette innebærer ingen store endringer for brukerne, men Skatteetaten blir nytt kontaktpunkt for mange, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

- For oss som etat betyr overføringen at vi kan jobbe mer helhetlig med skatter og avgifter, noe som gir nye muligheter. Vårt arbeid for forenklinger og økt etterlevelse blir styrket, sier Holte.

Lov om toll og vareførsel

Overføringen av oppgavene fører ikke til endringer i pliktene som næringsliv og privatpersoner har ved inn- og utførsel av varer etter lov om toll og vareførsel. Alle varer skal fortsatt fremlegges for og deklareres til Tollvesenet som i dag.

Les mer på skatteetaten.no,

http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Presse/Nyhetsrommet/nye-oppgaver-til-skatteetaten-fra-tollvesenet/

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.