Skattelistene tilgjengelig i morgen

Pressemelding Publisert: 13.10.2016

  • Skriv ut

Fredag 14. oktober blir skattelistene for inntektsåret 2015 tilgjengelige for presse og publikum. Den nedagående søketrenden blant folk flest fortsetter.

Skatteetaten ser en betydelig nedgang i folks interesse for å søke etter informasjon om andres formue og inntekt, etter at ordningen med loggføring av hvem som søker i skattelistene trådte i kraft.

- Antall søk er redusert til en tiendedel, antall søkere nær halvert og folk er ikke lenger like opptatt av å sjekke hvem som har sett på deres skattetall, sier kommunikasjonsdirektør Mariken Holter.

Siden oktober i fjor er det foretatt over 1,5 millioner søk i skattelistene på skatteetaten.no, fordelt på i underkant av 470.000 unike innlogginger. Tilsvarende tall for inntektsåret 2012 er 16,5 millioner søk fordelt på nær 927 000 unike innlogginger.

Hvordan søke i skattelistene?

Skattelistene for inntektsåret 2015 vil bli tilgjengelig på skatteetaten.no. For å søke i skattelistene må du logge deg inn via ID-porten. Det er bare siste års skattelister som er tilgjengelig for søk.

Du kan finne ut hvem det er som har søkt på deg i skattelistene. Ved å klikke på en fane inne i søket får du en statistikk som viser navn, fødselsår, postnummer og poststed på den som har søkt på deg.

Pressen har egen avtale om bruk av skattelister

Pressen får utlevert skattelister til journalistiske formål, men skriver under en avtale som regulerer bruken. –Pressen forplikter seg gjennom avtalen til at hele eller deler av skattelisten ikke skal legges ut på internett eller gis til andre, men kan omtale enkeltpersoner og publisere topplister, opplyser Mariken Holter.

Skatteoppgjøret for 2015 klart

Denne uken ble også årets siste skatteoppgjør for 2015 klart. Det samlede skatteoppgjøret viser at 4,1 millioner personlig skattytere til sammen har betalt 478 milliarder kroner i skatter og avgifter. Tallene omfatter lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende.

Med årets siste skatteoppgjør har til sammen 75 prosent av skattyterne, fått igjen totalt 40 milliarder kroner på skatten. Det gir et beløp på 13.000 kroner i gjennomsnitt til gode. Tilsvarende beløp for de nær 800.000 skattebetalerne som har fått restskatt, er 23 milliarder kroner. Det vil si 29.000 kroner i snitt.

Nedgang i petroleumsskatt

Skattelistene for petroleumsselskaper er tilgjengeliggort på skattetaten.no Utlignet petroleumsskatt utgjorde 85,6 milliarder kroner for 2015. Det er en nedgang på 67,6 milliarder kroner fra 2014. Den kraftige reduksjonen skyldes i hovedsak fallende produktpriser. Les mer om petroleumsskatt her.

Statistikk, skattelistene:

Inntektsår Antall søk Antall unike innlogginger Hvor mange har sjekket seg selv? Søkeperiode
  2012 (anonyme søk) 16 683 216 926 568 X okt. 2013 – okt. 2014
2013 2 172 197 877 178 676 379 okt. 2014 – okt. 2015
2014 1 540 811 466 209 295 399 okt. 2015 – okt. 2016

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.