I Skatteetaten arbeider teknologi og mennesker sammen for best resultat

Kronikk Publisert: 03.02.2017

  • Skriv ut

Direktør i Teknologirådet Tore Tennøe og direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon hadde i Dagens Næringsliv denne uken en kronikk om intelligente maskiner og automatisert saksbehandling. I kronikken ble Skatteetatens prediktive modell brukt som eksempel på at vi bruker intelligente maskiner og utregninger i saksbehandling uten å gjøre manuelle vurderinger. Dette stemmer ikke og blir for unyansert.

Replikk av Hans Christian Holte, skattedirektør (Dagens Næringsliv 31. januar 2017)

Skatteetatens strategi er å målrette tiltak basert på risiko. Vi bruker den prediktive modellen til å vurdere hvilke selvangivelser som har høyest risiko for å inneholde feil når det gjelder ulike typer fradrag. De selvangivelsene som blir vurdert til å ha høy risiko blir så vurdert manuelt av våre saksbehandlere for å kontrollere om skattyter har rettmessig krav på et fradrag og har sendt inn nødvendig dokumentasjon. Ved manglende dokumentasjon skriver vi brev til skattyter. Når skattyter har dokumentert fradrag som han har krevd, så får han fradraget. Ved manglende dokumentasjon korrigeres selvangivelsen.

Vi bruker 30 variabler i den prediktive modellen for å score skattytere etter risiko for feil på fradrag. Vi kan ikke si nøyaktig hvorfor en selvangivelse blir valgt ut, siden det er en kombinasjon av de 30 variablene. Summen av dette gir oss imidlertid et veldig godt grunnlag for videre vurdering og manuell saksbehandling.

Skatteetaten bruker modellen for å utnytte ressursene mer effektivt. Skattytere som har berettigede fradrag blir i mindre grad tilskrevet og bedt om å sende inn dokumentasjon enn tidligere. Det betyr at kombinasjonen av maskinell risikovurdering og manuell vurdering resulterer i effektiv og målrettet saksbehandling.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.