Årsrapport 2007

  • Skriv ut

Et krevende år for Skatteetaten
2007 har vært et krevende år for Skatteetaten. Parallelt med den ordinære virksomheten, forberedte etaten en omfattende omorganisering som krevde store ressurser. De store produksjonene ble gjennomført med god kvalitet, men enkelte av etatens resultater er preget av at store ressurser er brukt i organisasjonsprosessen og av stor turnover i viktige personalgrupper.

Samlet resultatoppnåelse
Samlet sett er resultatoppnåelsen for 2007 god. Det ble satt i verk en rekke tiltak for å styrke vår innsats, bl.a. å opprettholde nivået på etterkontrollene. Dette har vi lykkes med. Vi er godt fornøyd med avdekkingsresultatene, og etaten har fått god mediadekning omkring mange, store kontrollaksjoner.

Vedlegg

 Årsrapport for 2007

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.