Brukerundersøkelse om næringslivets syn på Skatteetaten 2005

  • Skriv ut

Hensikten med undersøkelsen er å skaffe en oversikt over næringslivets syn på Skatteetaten på en rekke sentrale områder, og studere om det er skjedd endringer i næringslivets opplevelse av etaten på disse områdene. Undersøkelsen følger opp tilsvarende undersøkelser i 2001 og 2003.

Det er gjennomført 1 000 intervjuer med norske næringsdrivende i små (1-2 ansatte), mellomstore (3-50 ansatte) og store bedrifter (over 50 ansatte). Intervjuene ble gjennomført i juni 2005. Nedenfor kan du laste ned hele undersøkelsen.

Vedlegg

Næringslivets syn på Skatteetaten 2005

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.