Brukerundersøkelse om næringslivets syn på Skatteetaten 2007

  • Skriv ut

Skatteetaten gjennomfører annethvert år en kartlegging av de næringsdrivendes syn på etaten. Informasjonen brukes til å prioritere og målrette etatens innsats overfor de næringsdrivende. Tilsvarende undersøkelser er gjennomført i 1998, 2001, 2003 og 2005.

Vedlegg

Næringslivets syn på Skatteetaten 2005 (Powerpoint)

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.