Forskningsdata

  • Skriv ut

De viktigste datakildene fra Skatteetaten.

I de fleste tilfellene vil data som utleveres bli hentet fra Skatteetatens datavarehus. 
Her er data fra produksjonssystemene er knyttet sammen ved hjelp av organisasjonsnummer og fødselsnummer. Data det gis tilgang til kan være ferdig koblet. Der de ikke er det, vil samme enhet ha samme anonyme løpenummer (ID) i de ulike tabellene det gis tilgang til, slik at tabellene er mulig å koble sammen.

Som hovedregel vil data leveres ut anonymt, og identifiserende informasjonselementer som navn og adresse er derfor ikke med i oversikten.

Organisasjonsnummer og fødselsnummer vil ved utleveringer bli erstattet av anonyme løpenummer, i oversiktene omtalt som ID.  Krav til anonymitet vil også være styrende for detaljeringsnivået på andre variabler som utleveres. Eksempelvis kan beløp bli avrundet eller oppgitt i intervaller, eller informasjon om kommune erstattes av informasjon om kommunetype (ut i fra SSBs klassifisering av kommuner) eller fylke, dersom den detaljerte informasjonen ikke sikrer tilstrekkelig anonymitet.


Stjernemerket (*):
Gjelder  næringsdrivende og selskaper. Ligningsdata for lønnstakere og pensjonister ligger i Lingingsopplysninger – Historiske data til og med 2008, og i Ligningsopplysninger-oppgavedata for 2009 og 2010.

Ved å klikke på datakilden i oversikten nedenfor, finner du mer informasjon om blant annet hvilke tabeller kilden omfatter, og i noen tilfeller variabler i tabellene. For tabeller som er basert på skjema er ikke postene i skjemaet lagt ut, men du kan søke opp skjemat under Skjemaer i venstremargen og se hvilke opplysninger det inneholder.
I tillegg til disse datatabellene finnes det også dimensjonstabeller med beskrivelse og gruppering av koder (for eksempel næringskoder i Enhetsregisteret). Disse vil ved utlevering kunne kobles på datatabellene.

Listen er ikke uttømmende, og dersom du trenger tilgang til andre data, ta kontakt med oss.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.