Aksjonærregisteret

  • Skriv ut
Aksjonærregisteret inneholder data som blir innberettet gjennom aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) som innberettes av alle aksjeselskaper, og i aksjonæroppgaven (RF-1088) som sendes ut til alle aksjonærer.

Opplysningene i RF-1086 om oppgavegiver ligger i tabellen RF-1086 Aksjeselskap.  Her vil det være en rad per år per oppgave.  Det vil foreligge et underskjema til  RF-1086-oppgaven per aksjehendelse og et per aksje, og disse er lagt ut i egne tabeller.  I RF-1086 Aksjeselskap vil det være en rad per oppgave, identifisert ved oppgave-id. 

I RF-1086 Aksjehendelse vil det være en rad per aksjehendelse, identifisert ved hendelse-id, aksje-id og oppgave-id. I RF-1086 Aksjepost vil det ligge en rad per aksje, identifisert ved en aksje-id. Her ligger det også opplysninger om aksjonær (person eller selskap).

RF-1088 er aksjonæroppgaven som sendes ut til alle aksjonærer. RF 1088 Årsoppgave for aksjonær inneholder opplysningen fra de to første tabellene i Aksjnæroppgaven, og har en rad per aksjonær og aksje.

I tabellen RF-1088 Erverv og RF-1088 Realisasjon er beholdnings- og utbytteopplynsingene spesifisert på anskaffelsesdato, slik at det ligger en rad per aksje per anskafelsesdato. Beholdningsopplysninger (side 3 i aksjonæroppgaven) ligger i RF-1088 Erverv, mens realisasjonsopplysningene ligger i RF-1088 Realisasjon.

For å se hvilke kolonner hvert skjema inneholder kan du se søke det opp under skjemaer i venstremargen.

Tabellnavn Tabellbeskrivelse
RF-1086 Aksjehendelse Tabell som inneholder informasjon fra RF 1086. Informasjonen gjelder hendelser på de aksjer som finnes i selskapet som leverer oppgaven
RF-1086 Aksjeselskap Tabell som inneholder informasjon fra RF 1086. Informasjonen gjelder aksjeselskapet som har levert oppgaven, selskapets aksjer og de utbytter som er gitt.
RF-1086 Aksjonærpost Tabell som inneholder informasjon fra RF 1086. Informasjonen gjelder de aksjeposter som finnes i selskapet, dvs de enkelte aksjonærer med sine aksjeposter.
RF-1088 Erverv Tabell som inneholder informasjon fra RF 1088. Informasjonen gjelder de erverv en aksjonær har foretatt.
RF-1088 Realisasjon Tabell som inneholder informasjon fra RF 1088. Informasjonen gjelder de realisasjoner en aksjonær har foretatt.
RF-1088 Årsoppgave for aksjonær

Tabell som inneholder informasjon fra RF 1088. Informasjonen gjelder aksjonæren og de aksjer vedkommende har i ulike selskap. For hver aksjepost er det også tatt med eventuelt utbytte.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.