Avgiftsmanntallet

Innhold

Manntall over merverdiavgiftspliktige

Tabellstruktur

Virksomheter per år – data per utgangen av året

Historikk

2002-2010

Les mer om Avgiftsmanntallet her