Avgiftsmanntallet

  • Skriv ut
Avgiftsmanntallet er Skatteetaten sitt register over avgiftspliktige.

Det inneholder både aktive og slettede enheter og informasjon om leveringsmåte og utsendelsesdestinasjon (hvem som leverer mva-oppgaver, dvs den avgiftspliktige, regnskapsfører eller andre).
Avgiftsmanntallet er et tilknyttet register til Enhetsregisteret (ER), og alle virksomhetene er også registrert i ER. Grunndata (næring, enhetstype og geografisk informasjon) skal derfor hentes fra ER. 

Avgiftsmanntallet inneholder følgende variabler:

Feltnavn Feltbeskrivelse
År Feltet viser år for MVA virksomhets data.
ID
Statuskode MVA Bokstavkode (mest brukt : A (aktiv), S(slettet), R(reaktiv) ).
Utsendelsesdestinasjon MVA-oppgave Inneholder verdiene avgiftspliktig, regnskapsfører, revisor, bobestyrer, valgfri adressat.
Deklarasjonsmåte MVA-oppgave Om MVA oppgaver leverer på papir eller elektronisk.
Startet I MVA År Utledet av dato for startet i MVA.
Fellesregistrert MVA Feltet innholder verdien "J" for selskaper som inngår i fellesregistrering iht. MVAL § 12 3. ledd. [FEMV] - Fra MVA.
Frivillig registrert MVA Frivillig registrert? ("JA" eller "NEI").
Medlem i kompensasjonsordning Feltet angir om virksomheten er vurdert for og evt. tilfredstiller reglene for å falle inn under kompensasjonsordningen.
Registreringsgrunn kode Registreringsgrunn Kode - knyttet til lovhjemler for registrering

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.